همایش تقدیر از خیرین و حامیان دانشگاه Office 1 Office 2 Alumni Oath Medical School - 1940
همایش تقدیر از خیرین و حامیان دانشگاه
Office 1
Office 2
Alumni Oath
Medical School - 1940
  • Registration for Graduation

مراسم اعطاي سومين دوره جايزه ملي علامه طباطبايي به 19 استاد برجسته كشور و دومين دوره جايزه شهيد آويني به 9 نفر از هنرمندان برجسته، يكشنبه 28 ارديبهشت ماه 1393 با حضور دكتر روحاني، رئيس جمهور برگزار شد كه در اين ميان نام 5 استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران به چشم مي خورد. 
دكتر حسن روحاني ضمن تقدير از 28 برگزيده عرصه دانش و هنر در سومين جشنواره علامه طباطبايي، از پنج استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران دكتر حسين ملك افضلي، دكتر فريدون دواچي، دكتر مينو محرز، دكتر مصداقي نيا و دكتر آخوندزاده به عنوان 5 استاد برگزيده در بخش پزشكي تقدير كرد.
دكتر مينو محرز رئيس مركز تحقيقات ايدز ايران، متخصص بيماريهاي عفوني و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومي دانشگاه گفت: من مدت 35 سال است كه در دانشگاه علوم پزشكي تهران تدريس مي كنم و هر چه دارم از اين دانشگاه است.
وي افزود:  از 9سال پيش كه مركز تحقيقات ايدز راه اندازي شد رياست آن را بعهده دارم و 30 سال است كه در ايران و در منطقه مديترانه شرقي در خصوص بيماري ايدز بعنوان كارشناس سازمان جهاني بهداشت تحقيق مي كنم و همچنين عضو پيوسته فرهنگستان علوم هستم.
وي با بيان اينكه" در حال حاضر ايدز در ايران و منطقه خاورميانه رشد صعودي دارد" افزود: متأسفانه شيوع ايدز در ايران از طريق تماس جنسي رو به افزايش است و در افراد زير 30 سال و در مردان بيشتر ديده شده و در زنان نيز در حال افزايش است و اگر در اين خصوص فكر اساسي نشود تعداد نوزاداني كه با ايدز متولد مي شوند هر روز بيشتر خواهد شد.
دكتر محرز، نداشتن آگاهي كافي مردم از ايدز، شيوع و راه هاي پيشگيري آن را از بزرگترين معضلات جامعه ايران دانست و گفت: مردم ايران و به خصوص نوجوانان از ايدز اطلاعات كافي ندارند و به جد مي گويم رسانه ها و آموزش و پرورش نقش عمده اي در آگاه كردن مردم مي توانند داشته باشند.
وي افزود: ولي متأسفانه به دليل قبح مسئله، در مدارس و رسانه هاي كشور ما شفاف سازي نمي شود و مهارت زندگي به نوجوانان و جوانان در اينكه به اعتياد و بي بندوباري نه بگويند آموزش داده نمي شود تا كمتر دچار آسيب هاي زندگي شوند.
دكتر محرز با اشاره به فعاليت هاي مركز تحقيقات ايدز، گفت: مركز تحقيقات ايدز ايران، از نقشي محوري درايران و منطقه جهت بالابردن و پيشبرد سطح آگاهي در زمينه HIV/AIDS برخوردار است. به همين منظور، با همكاري ديگر مراكز تحقيقاتي و با كمك پژوهش، آموزش و توسعه برنامه هاي الگويي هدف هايي چون افزايش طول عمر افراد مبتلا، جلوگيري از انتقال HIV و بالا بردن سلامت افرادي كه با HIV/AIDS زندگي مي كنند را دنبال مي كند. 
توضيح اينكه، مركز تحقيقات ايدز ايران (IRCHA)، پيشرو در تحقيقات پايه اي و مبتني بر جامعه در زمينه HIV/AIDS در ايران مي باشد. مركز تحقيقات ايدز، وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران (TUMS) است كه در مجتمع بيمارستان امام خميني تهران قرار دارد. اين مركز فعاليت خود را به صورت رسمي از سال 2005 با فعاليت هاي چند رشته اي، با هدف آموزش، پژوهش و گسترش برنامه هاي پيشگيرانه، درمان و مراقبت در حيطه HIV/AIDS آغاز كرد. بخش بزرگي از فعاليت ها در اين مركز عبارتند از: انجام فعاليت هاي پژوهشي در زمينه اپيدميولوژي، پيشگيري، روش هاي آزمايشگاهي، درمان و مراقبت، سلامت روان، اعتياد و ساير رفتارهاي پرخطر، نشر دانش كسب شده و ظرفيت سازي براي ارائه دهندگان مراقب بهداشتي و سازمان ها در سطوح كشوري و منطقه اي، ارائه خدمات باليني و رواني براي افراد مبتلا به HIV و خانواده آنها؛ ايجاد و حفظ باشگاه ياران مثبت براي افراد HIV مثبت با هدف فراهم آوردن امكانات تفريحي، مهارت هاي زندگي و فعاليت هاي رفاهي براي اعضاي خود. اين مركز در حال حاضر داراي 40 پزشك و پژوهشگر تمام وقت و نيمه وقت مي باشد. همچنين، داراي همكاري هاي گسترده با مراكز پژوهشي ديگر در سطح كشوري و بين المللي مي باشد. 
خبر: مقدم