دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان

بنابر این گزارش این مراسم در تالار وزارت کشور با ظرفیت حداکثر 3500 نفر برگزار می شود که با توجه به محدودیت ظرفیت سالن نسیت به فضاهای جشن های گذشته، برای هر مقطع تعداد سهمیه ای مشخص تعیین شده است.

تعداد سهمیه ای که برای داوطلبان شرکت در این مراسم تعیین شده است شامل 500 نفر مقطع کارشناسی، 300 نفر کارشناسی ارشد، 200 نفر مقطع دکترای عمومی و 200 نفر مقطع دکترای تخصصی است. همچنین داوطلبان برای حضور همراهان خود می بایست برای نفر اول 20 هزار تومان و برای نفر دوم 30 هزار تومان پرداخت نمایند.

این گزارش حاکیست، زمان ثبت نام برای شرکت در این مراسم 10 لغایت 20 اردیبهشت ماه بوده که از طریق همین سایت انجام خواهد شد. با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان، در صورت تکمیل ظرفیت برای مقاطع مختلف سیستم ثبت نام بسته خواهد شد و افراد متقضای جدید در لیست ذخیره قرار خواهند گرفت و در صورت انصراف نفرات اصلی، از افراد ذخیره ثبت نام بعمل می آید. داوطلبان توجه داشته باشند که ثبت نام نهایی آنها منوط به تکمیل مدارک در دفتر ارتباط با دانش آموختگان بوده و اولویت با کسانی خواهند بود که زودتر نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک آن اقدام نمایند.