بنیاد علمی و فرهنگی استاد بهادری
بنیاد 5 4 2 1
بنیاد
5
4
2
1
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
  • جوایز بین المللی
  • اخبار بنیاد
  • سخنان استاد
  • استاد از نگاه شاگردان
دكتر بهادري پراكندگي دانش‌آموختگان در شهرهاي مختلف را مانعي براي ايجاد و حفظ ارتباط آنان با يكديگر و با دانشگاه ندانست و بر لزوم حفظ ارتباط دوسويه تاكيد كرد.
۱۳۹۴ شنبه ۱۸ مهر
دكتر بهادري در اولين گردهمايي دانش آموختگان ورودي سال هاي 53 و 54 دانشكده پزشكي از تاسيس دفاتر استاني ارتباط با دانش آموختگان خبر داد.
۱۳۹۴ پنج شنبه ۹ مهر
رييس دفتر دانش‌آموختگان با اشاره به تأسيس دفتر خيرين و حاميان دانشگاه علوم پزشكي تهران در معاونت توسعه دانشگاه، هدف از ايجاد اين دفتر را كمك گرفتن از دانش‌آموختگان و خانواده‌هاي آن‌ها براي توسعه دانشگاه دانست.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱ مهر