کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی(دکتر یلدا)
8th.Dr.yalda چهارمین کنگره دکتر یلدا چهارمین کنگره دکتر یلدا چهارمین کنگره دکتر یلدا چهارمین کنگره دکتر یلدا نخستین کنگره دکتر یلدا دومین کنگره دکتر یلدا سومین کنگره دکتر یلدا
8th.Dr.yalda
چهارمین کنگره دکتر یلدا
چهارمین کنگره دکتر یلدا
چهارمین کنگره دکتر یلدا
چهارمین کنگره دکتر یلدا
نخستین کنگره دکتر یلدا
دومین کنگره دکتر یلدا
سومین کنگره دکتر یلدا
  • کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی
  • فراخوان ارسال مقالات دانشجويي جهت شركت در ششمين كن

بنابر این گزارش، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته های جامعه شناسی که دارای مقاله با موضوعات مرتبط با سلامت اجتماعی هستند می توانند نسب به ارسال مقاله خود به دبیرخانه هشتمین کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی اقدام نمایند و در صورت پذیرش آن، مقاله خود را در بخش پوستر دانشجویی ارایه و به بخش پوستر برگزیده راه یابند. از برگزیدگان بخش پوستر دانشجویی در مراسم اختتامیه این کنگره تقدیر بعمل خواهد آمد.
گفتنی است پیش از این تنها دانشجویان حوزه پزشکی و وزارت بهداشت می توانستند نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند که با افزودن پانل سلامت اجتماعی در هشتمین کنگره شرایط شرکت دانشجویان حوزه جامعه شناسی نیز فراهم گردیده است.

لینک ارسال مقاله

مهلت ارسال مقاله: 15 مهر 96
تلفن دبیرخانه: 66418088-66415728

دورنما: 66482615

آدرس ایمیل: tumsao@tums.ac.ir