دانشکده مجازی
دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده مجازی جشن دانش آموختگان دانشکده مجازی دانشکده مجازی سال 1394 تصاویر جشن دانش آموختگان سال 1393 دانشکده مجازی سال 1393 دانشکده مجازی سال 1392
دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده مجازی
جشن دانش آموختگان دانشکده مجازی
دانشکده مجازی سال 1394
تصاویر جشن دانش آموختگان سال 1393
دانشکده مجازی سال 1393
دانشکده مجازی سال 1392
  • ثبت نام پنجمین جشن یکپارچگی
۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
  • اخبار
متقاضیان شرکت در هفتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه از تاریخ 20 اردیبهشت ماه لغایت 20 خردادماه سالجاری فرصت دارند نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت
استاد و دانش آموخته برتر دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشکي تهران مورد تقدیر قرار گرفتند
۱۳۹۶ جمعه ۱۶ تير
متقاضیان شرکت در ششمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه تا تاریخ 30 اردیبهشت ماه سالجاری فرصت دارند نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
۱۳۹۶ شنبه ۳۰ ارديبهشت