دانشكده پرستاري و مامائي
تاسیس دانش آموختگان شعار1395 16 9 12 9 8 13 12 5 10 6 7 6 3 2 پنجمین جشن یکپارچه دانش‌آموختگان دانشگاه برگزارشد چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا غرفه اولين جشن دانش آموختگان غرفه اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92 دومين جشن دانش آموختگان سر درب دانشكده
تاسیس دانش آموختگان
شعار1395
16
9
12
9
8
13
12
5
10
6
7
6
3
2
پنجمین جشن یکپارچه دانش‌آموختگان دانشگاه برگزارشد
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا
جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا
غرفه اولين جشن دانش آموختگان
غرفه اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92
دومين جشن دانش آموختگان
سر درب دانشكده
 • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
 • دانشكده پرستاري و مامايي
۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن
 • اخبار
 • سمینارها
 • پیشکسوتان
 • اخبار دانش آموختگان
 • اخبار دانشگاه
جلسه دفاع نهایی خانم فاطمه خوشنوای فومنی دانشجوی دکترای پرستاری با عنوان "تبیین پیامدهای فلسفه ورزی برتاب آوری نوجوانان مورد غفلت واقع شده: مطالعه ای ترکیبی " استاد محترم راهنما، جناب آقای دکترمحمدعلی چراغی استاد محترم مشاور، جناب آقای دکترعباس عبادی استادمحترم مشاور،جناب آقای دکتریحیی قائدی استاد محترم ناظر، سرکارخانم دکترناهید دهقان نیری استاد محترم ناظر، سرکارخانم دکترژیلا میرلاشاری استاد محترم ناظر ، سرکارخانم دکترنعیمه سیدفاطمی استاد محترم ناظر ،سرکارخانم دکترمهرنوش هدایتی نماینده محترم شورای آموزشی دانشگاه، سرکارخانم دکترناهید دهقان نیری زمان: سه شنبه مورخ 14/10/95، ساعت: 3-1 مکان: سالن شورای یک دانشکده
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۲ دي
معاون آموزشی دانشکده در ابلاغ های جداگانه اعضای کمیته پایش و ارزشیابی را منصوب کرد
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۹ دي
دکتر میرلاشاری، دبیر علمی کارگاه ایجاد تغییر در نگرش و حرکت به سمت انسان بهتر شدن را نتیجه آشنایی با مدل مراقبتی نیدکپ دانست.
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ دي
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: ششمين كنفرانس علمي ادواري چند تخصصي درد بيست و نهم بهمن ماه در مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي برگزار مي شود
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۹ بهمن
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی و مهارت اطلاع یابی در اینترنت (کد شناسه 35363)
۱۳۹۲ شنبه ۲۸ دي
چشم انداز تحول انفورماتیک در پرستاری
۱۳۹۲ شنبه ۲۸ دي
دانش آموخته کارشناسی ارشد بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1370 معاون اداری مالی دانشکده از مهر 1395
۱۳۹۵ يکشنبه ۷ آذر
دکتر علی جعفریان، رییس دانشگاه در یادداشتی که در بخش «اول دفتر» در صفحه یک روزنامه ایران مورخ یکشنبه 19 دی 95 منتشر شده در خصوص پیشنهاد حذف بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم که درباره منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است، مواردی را مطرح کرد.
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۲ دي
دکتر جعفریان در مراسم معارفه و تکریم روسای دانشکده پزشکی گفت: ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بالاترین موقعیت آکادمیک در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۲ دي
با حضور رئیس، معاونین، مدیران، استادان پیشکسوت و استادان گروه کودکان دانشگاه، از مقام والای استاد یحیی عقیقی، بنیان‌گذار رشته روماتولوژی کودکان تجلیل شد.
۱۳۹۵ شنبه ۱۸ دي
سال تحصیلی جدید برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی و پرستاری پردیس بین‌الملل آغاز شد
۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ بهمن
روش‌های پیشگیری از سرطان به دانش آموزان آموزش داده شد
۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ بهمن
رییس دانشگاه در گفت وگو با ایسنا: آموزش رفتارهای مدیریت پسابحران از مقطع دانشگاه دیر است
۱۳۹۵ چهارشنبه ۶ بهمن
 • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
 • دانشكده پرستاري و مامايي
 • وزارت بهداشت
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران