دانشكده پرستاري و مامائي
h 16 9 9 8 12 10 چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا غرفه اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92 دومين جشن دانش آموختگان سر درب دانشكده
h
16
9
9
8
12
10
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا
غرفه اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92
دومين جشن دانش آموختگان
سر درب دانشكده
  • دانشكده پرستاري و مامايي
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۱ مرداد
  • اخبار
  • سمینارها
  • پیشکسوتان
  • اخبار دانش آموختگان
  • اخبار دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی؛ در این جلسه که با حضور دکتر ابوبکر مجید صالح مدیر ارتباطات بین الملل دانشگاه هاولر، یوسف محمد یونس رئیس دانشکده پرستاری و دکتر حمدیه میرخان احمد مدیر گروه آموزشی مامایی دانشگاه هاولر و دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی رئیس دانشکده، دکتر خاطره سیلانی معاون بین الملل، دکترسیده طاهره میر مولایی مدیر گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان، دکتر زیبا تقی زاده و دکتر فاطمه واثق رحیم پرور اعضای گروه بهداشت باروری، بارداری و زایمان و پرویز وفا کارشناس روابط بین الملل برگزار شد؛ در خصوص همکاری های دوجانبه و نحوه راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مامایی در دانشکده پرستاری هاولر کردستان بحث و تبادل نظر شد. دکتر نیکبخت در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به هیات میهمان از کردستان عراق از همکاری و تعامل بین دو کشور و تمرکز روی همکاری بهتر در آینده استقبال کرد. وی با همسایه و دوست خواندن کشور کردستان این ملاقات را فرصتی برای رسیدن به یک برنامه مشترک برای همکاری های بیشتر در آینده دانست و از آمادگی دانشکده پرستاری و مامایی تهران برای همکاری با دانشکده پرستاری هاولر کردستان سخن گفت. وی دانشکده پرستاری و مامایی تهران را بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پرستاری کشور خواند و از اشتغال به تحصیل بیش از هزار دانشجو در این دانشکده خبر داد. ابوبکر مجید صالح مدیر روابط بین الملل دانشگاه هاولر از برقراری ارتباط با دانشکده پرستاری و مامایی تهران اظهار خرسندی کرد و این دیدار را فرصتی برای به کارگیری تجربیات دانشکده پرستاری و مامایی تهران در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مامایی و دوره های کوتاه مدت آموزشی در تحقیقات کیفی در حوزه سلامت و پرستاری دانشگاه هاولر در قالب MOU قبلی عنوان کرد. دکتر یوسف محمد یونس، رئیس دانشکده پرستاری هاولر نیز ضمن معرفی اجمالی دانشکده پرستاری هاولر بر همکاری با دانشکده پرستاری و مامایی تهران و تبادل تجارب تاکید کرد و حضور خود را فرصت مغتنمی قلمداد کرد که بتواند از تجربیات بزرگترین دانشکده پرستاری و مامایی کشور بهره مند شود. دکتر حمدیه میرخان احمد، مدیر گروه آموزشی مامایی دانشگاه هاولر نیز ایران را کشور دوم خودش دانست و از برنامه این دانشگاه برای راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مامایی در گام نخست و اقدام برای راه اندازی دوره دکتری مامایی با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی تهران یاد کرد. در ادامه دکتر سیلانی معاون بین الملل دانشکده معرفی کاملی از دانشکده پرستاری و مامایی تهران، رشته ها و مقاطع تحصیلی و دپارتمان های آموزشی ارائه داد. وی به وجود 83 نفر عضو هیات علمی و آموزشی در دپارتمان های آموزشی و اشتغال به تحصیل بیش از هزار دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اشاره و تعداد دانشجویان بین الملل را 45 نفر به تفکیک 12 نفر در مقطع دکتری، 11 نفر در دوره کارشناسی ارشد و 16 نفر در دوره کارشناسی عنوان کرد. دکتر سیلانی همچنین برگزاری دوره های کوتاه مدت و دوره های تابستانی، برنامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری و مامایی، تبادل استاد و دانشجو، انتشار مقالات بین المللی و مشارکت در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری را از ظرفیت های همکاری دانشکده دانست. ارائه تاریخچه و دستاوردهای رشته مامایی در ایران، معرفی توانمندی های گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تهران، اولویت های پژوهشی گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز پژوهش های دانشجویی، وجود فیلدهای موجود (LDR) در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و کاهش زایمان سزارین با کمک ماماها از محورهای سخنرانی دکتر زیبا تقی زاده، عضو هیات علمی گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان دانشکده بود. در ادامه کارگروه مشترک نحوه راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مامایی، پروپوزال مربوطه را نهایی کردند. توضیح این که این پروپوزال بعد از انجام مکاتبات و تائید طرفین به صورت دوره آموزشی مشترک Joint Degree Program از مهرماه سال جاری اجرایی خواهد شد و گواهی های این دوره نیز با امضا و لگوی هر دو دانشگاه صادر شده و حقوق مادی و معنوی طرفین در آن لحاظ خواهد شد.
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ مرداد
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی؛ در این جلسه که با حضور دکتر ابوبکر مجید صالح مدیر ارتباطات بین الملل دانشگاه هاولر، یوسف محمد یونس رئیس دانشکده پرستاری و دکتر حمدیه میرخان احمد مدیر گروه آموزشی مامایی دانشگاه هاولر و دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی رئیس دانشکده، دکتر خاطره سیلانی معاون بین الملل، دکترسیده طاهره میر مولایی مدیر گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان، دکتر زیبا تقی زاده و دکتر فاطمه واثق رحیم پرور اعضای گروه بهداشت باروری، بارداری و زایمان و پرویز وفا کارشناس روابط بین الملل برگزار شد؛ در خصوص همکاری های دوجانبه و نحوه راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مامایی در دانشکده پرستاری هاولر کردستان بحث و تبادل نظر شد. دکتر نیکبخت در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به هیات میهمان از کردستان عراق از همکاری و تعامل بین دو کشور و تمرکز روی همکاری بهتر در آینده استقبال کرد. وی با همسایه و دوست خواندن کشور کردستان این ملاقات را فرصتی برای رسیدن به یک برنامه مشترک برای همکاری های بیشتر در آینده دانست و از آمادگی دانشکده پرستاری و مامایی تهران برای همکاری با دانشکده پرستاری هاولر کردستان سخن گفت. وی دانشکده پرستاری و مامایی تهران را بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پرستاری کشور خواند و از اشتغال به تحصیل بیش از هزار دانشجو در این دانشکده خبر داد. ابوبکر مجید صالح مدیر روابط بین الملل دانشگاه هاولر از برقراری ارتباط با دانشکده پرستاری و مامایی تهران اظهار خرسندی کرد و این دیدار را فرصتی برای به کارگیری تجربیات دانشکده پرستاری و مامایی تهران در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مامایی و دوره های کوتاه مدت آموزشی در تحقیقات کیفی در حوزه سلامت و پرستاری دانشگاه هاولر در قالب MOU قبلی عنوان کرد. دکتر یوسف محمد یونس، رئیس دانشکده پرستاری هاولر نیز ضمن معرفی اجمالی دانشکده پرستاری هاولر بر همکاری با دانشکده پرستاری و مامایی تهران و تبادل تجارب تاکید کرد و حضور خود را فرصت مغتنمی قلمداد کرد که بتواند از تجربیات بزرگترین دانشکده پرستاری و مامایی کشور بهره مند شود. دکتر حمدیه میرخان احمد، مدیر گروه آموزشی مامایی دانشگاه هاولر نیز ایران را کشور دوم خودش دانست و از برنامه این دانشگاه برای راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مامایی در گام نخست و اقدام برای راه اندازی دوره دکتری مامایی با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی تهران یاد کرد. در ادامه دکتر سیلانی معاون بین الملل دانشکده معرفی کاملی از دانشکده پرستاری و مامایی تهران، رشته ها و مقاطع تحصیلی و دپارتمان های آموزشی ارائه داد. وی به وجود 83 نفر عضو هیات علمی و آموزشی در دپارتمان های آموزشی و اشتغال به تحصیل بیش از هزار دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اشاره و تعداد دانشجویان بین الملل را 45 نفر به تفکیک 12 نفر در مقطع دکتری، 11 نفر در دوره کارشناسی ارشد و 16 نفر در دوره کارشناسی عنوان کرد. دکتر سیلانی همچنین برگزاری دوره های کوتاه مدت و دوره های تابستانی، برنامه کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری و مامایی، تبادل استاد و دانشجو، انتشار مقالات بین المللی و مشارکت در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری را از ظرفیت های همکاری دانشکده دانست. ارائه تاریخچه و دستاوردهای رشته مامایی در ایران، معرفی توانمندی های گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تهران، اولویت های پژوهشی گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز پژوهش های دانشجویی، وجود فیلدهای موجود (LDR) در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و کاهش زایمان سزارین با کمک ماماها از محورهای سخنرانی دکتر زیبا تقی زاده، عضو هیات علمی گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان دانشکده بود. در ادامه کارگروه مشترک نحوه راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مامایی، پروپوزال مربوطه را نهایی کردند. توضیح این که این پروپوزال بعد از انجام مکاتبات و تائید طرفین به صورت دوره آموزشی مشترک Joint Degree Program از مهرماه سال جاری اجرایی خواهد شد و گواهی های این دوره نیز با امضا و لگوی هر دو دانشگاه صادر شده و حقوق مادی و معنوی طرفین در آن لحاظ خواهد شد.
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ مرداد
دکتر کریمی، رئیس دانشگاه در حکمی سیده طاهره میرمولائی را به عنوان مدیر گروهی گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان منصوب کرد.
۱۳۹۷ شنبه ۱۸ فروردين
فاطمه بهرام‌نژاد، دانشجوی نمونه کشوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، رسالت هر ایرانی را اقتدار و سربلندی کشور می‌داند و می‌گوید، ماهیت مراقبت و ضروریات مراقبت کل‌نگر و درک فرهنگ وارزش‌های انسانی باعث شده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی به رشد و پرورش همه ابعاد وجودی دانشجویان توجه کنند
۱۳۹۷ شنبه ۱۸ فروردين
فاطمه بهرام‌نژاد، دانشجوی نمونه کشوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، رسالت هر ایرانی را اقتدار و سربلندی کشور می‌داند و می‌گوید، ماهیت مراقبت و ضروریات مراقبت کل‌نگر و درک فرهنگ وارزش‌های انسانی باعث شده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی به رشد و پرورش همه ابعاد وجودی دانشجویان توجه کنند
۱۳۹۷ شنبه ۱۸ فروردين
دانش آموخته کارشناسی ارشد بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1370 معاون اداری مالی دانشکده از مهر 1395
۱۳۹۵ يکشنبه ۷ آذر
رئيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان درگذشت دکتر نورالدین هادوی استاد پیشکسوت گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) را به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشكي تهران تسليت گفت.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲ مرداد
دکتر لاریجانی در هفتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران نخستین دانشگاه پس از دارالفنون است که حوزه پزشکی را با پزشکی نوین گسترش داده است.
۱۳۹۷ شنبه ۲۳ تير
رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در مراسم جشن یکپارچه دانش آموختگان تاکید کرد فقط گرفتن مدرک مهم نیست بلکه هدف خدمت صادقانه است.
۱۳۹۷ شنبه ۲۳ تير
قهرمانی تیم بیمارستان شریعتی در مسابقات والیبال بانوان دانشگاه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۱ مرداد
دکتر کریمی: آزادگانی که طعم سخت اسارت را چشیده‌اند می‌توانند چراغ پرفروغی برای همکاران محیط خود باشند
۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد
آغاز ثبت نام برای نامزدی در اولین دوره جایزه اساتید مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
  • دانشكده پرستاري و مامايي
  • وزارت بهداشت
  • دانشگاه علوم پزشکی تهران