دانشكده پرستاري و مامائي
h 16 9 9 8 12 10 چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا غرفه اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92 دومين جشن دانش آموختگان سر درب دانشكده
h
16
9
9
8
12
10
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا
غرفه اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92
دومين جشن دانش آموختگان
سر درب دانشكده
  • دانشكده پرستاري و مامايي

دکتر سیده طاهره میرمولائی، استادیار گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان طی صدور حکمی از سوی دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه به سمت مدیر گروهی گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان منصوب شد. متن حکم به این شرح است:

سرکار خانم دکتر سیده طاهره میرمولائی 
استادیار محترم گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان

با سلام و احترام
پیشرفت و ارتقاء جایگاه دانشگاه در عرصه آموزش، پژوهش و ارائه خدمت در گروه فعالیت هدفمند گروه‌های آموزشی است که با بهره‌مندی از اساتید مجرب و متعهد، خاستگاه پویایی و بالندگی علمی در دانشگاه هستند. در این راستا و با استناد به آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها ودستورالعمل"فرایند پیشنهاد مدیران گروه‌های آموزشی به رئیس دانشگاه" مصوب 1392/9/10 و اصلاحیه دستورالعمل مصوب 1396/11/29 شورای دانشگاه، با توجه به ارزیابی فعالیت های گروه در دوره گذشته و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده پرستاری و مامایی،  سرکار عالی را به مدت دو سال به سمت مدیر گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان دانشکده پرستاری و مامایی منصوب می نمایم. 
انتظار می‌رود در طول دوره مدیریت، با برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از کلیه منابع و بهره‌مندی از توان اعضای هیات علمی محترم و دانشجویان عزیزآن گروه، علاوه بر وظایف مصرح در آئین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها، موارد ابلاغ قبلی را همچنان با جدیت پیگیری فرمائید. 
ضروری است ضمن ارسال گزارش یکساله به رئیس محترم دانشکده در مورد پیشرفت امور، زمینه ارائه بازخورد مناسب و کمک به ارتقاء گروه را فراهم آورید.
توفیق سرکار عالی و کلیه اعضای محترم هیات علمی و سایر همکاران گروه را از خداوند متعال خواستارم.