دانشكده پرستاري و مامائي
h 16 9 9 8 12 10 چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا غرفه اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92 دومين جشن دانش آموختگان سر درب دانشكده
h
16
9
9
8
12
10
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا
غرفه اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92
دومين جشن دانش آموختگان
سر درب دانشكده
  • دانشكده پرستاري و مامايي
۱۳۹۷ جمعه ۲۹ تير
دکتر فاطمه نوغانی، معاون اداری و مالی و عضو هیات علمی گروه آموزشی روانپرستاری برگزیده دانشگاه در ارزیابی وزارت بهداشت با کسب بالاترین نمره در بخش تحقیق و پژوهش شد.
۱۳۹۷ شنبه ۹ تير
کارگاه 3 روزه در مباحث Family Nursing Types of Review Articles از 9 الی 11 تیرماه برگزار می شود
۱۳۹۷ يکشنبه ۳ تير
ساعت کاری کتابخانه در ایام امتحانات تا ساعت 19 افزایش خواهد یافت.
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
دانشکده پرستاری و مامایی برای دومین سال متوالی حائز رتبه اول در رعایت شاخص های صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه شد.
۱۳۹۷ شنبه ۱۹ خرداد
ه‌منظور نهادینه کردن تعهد حرفه‌ای در مجموعه دانشگاه، نخستین جلسه مشترک دفتر تعهد حرفه‌ای و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تشکیل شد
۱۳۹۷ شنبه ۱۲ خرداد
رئیس دانشکده در حکمی دکتر اکرم السادات سادات حسینی، استادیار گروه آموزشی پرستاری کودکان و مراقبت ویژه نوزادان را به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده منصوب و در نامه ای از تلاش های ارزشمند دکتر فاطمه نوغانی قدردانی کرد.
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
در نشست مشترک هیات رئیسه دانشکده و مسئولین پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره) در مورد کیفیت آموزش دانشجویان پرستاری و مامایی در فیلدهای بالینی و مقدمات اجرای طرح منتورینگ آموزش بالینی از ابتدای ترم آینده بحث و تبادل نظر شد.
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
دکتر نمازی، مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه در ابلاغی هاجر محمدیان را به عنوان رئیس امور اداری دانشکده پرستاری و مامایی منصوب کرد
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت
رئیس دانشکده
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ ارديبهشت