دانشكده پرستاري و مامائي
h 16 9 9 8 12 10 چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا غرفه اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92 دومين جشن دانش آموختگان سر درب دانشكده
h
16
9
9
8
12
10
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا
غرفه اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92
دومين جشن دانش آموختگان
سر درب دانشكده
  • دانشكده پرستاري و مامايي
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
آموزش پرستاری بیمارستان فارابی کارگاه اخلاق در پرستاری را برای کارکنان پرستاری برگزار کرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
کتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، رئیس دانشکده در ابلاغی دکتر معصومه ذاکری مقدم را به عنوان مسئول اساتید مشاور تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی منصوب کرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
تر هومن شهسواری معاون آموزشی دانشکده در ابلاغی دكتر زهرا رود دهقان را به سرپرستي واحد ارتقاء آموزش بالين منصوب کرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
تر هومن شهسواری معاون آموزشی دانشکده در ابلاغی دكتر زهرا رود دهقان را به سرپرستي واحد ارتقاء آموزش بالين منصوب کرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
دکتر هومن شهسواری معاون آموزشی دانشکده سیده سوسن نوری کرمانشاهی را به عنوان سرپرست اداره آموزش دانشكده منصوب کرد. ادامه مطلب...
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
کتر هومن شهسواری معاون آموزشی دانشکده در ابلاغی دکتر سریه پورتقی را به عنوان سرپرست امور آموزشي و تحصيلات تكميلي منصوب کرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
کتر هومن شهسواری معاون آموزشی دانشکده در ابلاغی دکتر سریه پورتقی را به عنوان سرپرست امور آموزشي و تحصيلات تكميلي منصوب کرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
فتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه ثریا نجاتی مدرس گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه را در ادامه بخوانید.
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۴ مهر
جلسه سخنرانی دکتر شهزاد پاشایی پور با عنوان Implementing Nursing Models and Theories in Practice روز شنبه 13 مهرماه از ساعت 14-13 در سالن شورای یک برگزار می شود. ادامه مطلب...
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۴ مهر
دفتر مشاور امور زنان و خانواده با همکاری روابط عمومی دانشگاه در سلسله گفت‌وگوهایی، بانوان موفق دانشگاه را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند. مصاحبه دکتر سیده طاهره میر مولایی مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه را در ادامه بخوانید.
۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر