دانشكده پرستاري و مامائي
h 16 9 9 8 12 10 چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا غرفه اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92 دومين جشن دانش آموختگان سر درب دانشكده
h
16
9
9
8
12
10
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا
غرفه اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92
دومين جشن دانش آموختگان
سر درب دانشكده
  • دانشكده پرستاري و مامايي
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
دانش آموخته کارشناسی ارشد بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1370 معاون اداری مالی دانشکده از مهر 1395
۱۳۹۵ يکشنبه ۷ آذر
دانش آموخته کارشناسی پرستاری (1369)وکارشناسی ارشد پرستاری (1391) کارمند نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 پرستار نمونه دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1394
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۸ بهمن
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: رامين كهن خاكي، دانش‌آموخته رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، تنها پرستار ايراني است كه در ‌سال ٢٠١٥ موفق به كسب مدال بين‌المللي فلورانس نايتينگل از سوي كميته بين‌المللي صليب سرخ شد.
۱۳۹۴ شنبه ۲۱ شهريور
رتبه اول و دانش آموخته برتر دوره دکتری در سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه خر داد 1393 ، عضو گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی و علوم پایه از 1394 ، مجری مطالعات میدانی درتدوین " منشور اخلاقی " دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (خرداد 1392)
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۲ مرداد
کارشناس پرستاری (1369) مربی گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی علوم پایه از سال 1380 دانش آموخته برتر کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی (1387)دبیر اجرایی کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران از 1384 لغایت 1385- مسئول کمیته راهبری وب سایت دانشکده از 1386 تاکنون تا مهر 1394
۱۳۹۴ سه شنبه ۳۰ تير
مربی گروه آموزشی پرستاری ویژه و مدیریت پرستاری ، مربی کار آفرینی و دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ، استاد مشاورتحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشکده در سال 1393 مدیر توسعه امور بین الملل دانشکده از سال 1394 معاون پرستاری وزارت بهداشت طی حکمی دکتر افسانه صدوقی اصل به عنوان عضو کارگروه تدوین آیین نامه ارتقاء پلکانی حرفه پرستاری منصوب کرد
۱۳۹۴ سه شنبه ۳۰ تير
مربی گروه آموزشی پرستاری داخلی _ جراحی و علوم پایه دانشکده از سال 1370 تاکنون ، مدیر دبیرستان بهیاری از سال 1374لغایت 1381، مسئول سمعی و بصری دانشکده از سال 1380 لغایت 1385 ، مسئول دایره امتحانات دانشکده از سال 1383 لغایت 1385مسئول اتاق پراتیک و درس عملی اصول و فنون پرستاری از سال 1389 تاکنون استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی مسئول دایره امختانات خرداد 1395
۱۳۹۴ سه شنبه ۳۰ تير
استادیار گروه آموزشی بهداشت باروری ، بارداری و زایمان ، رتبه اول فارغ التحصیلی دکتری تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1393 ، رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد کشوری 1381 ، عضو انجمن استعدادهای درخشان ، عضو شورای های آموزشی و پژوهشی گروه بهداشت باروری ، بارداری و زایمان
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۴ تير