دانشكده پرستاري و مامائي
h 16 9 9 8 12 10 چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا غرفه اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92 دومين جشن دانش آموختگان سر درب دانشكده
h
16
9
9
8
12
10
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا
غرفه اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92
دومين جشن دانش آموختگان
سر درب دانشكده
  • دانشكده پرستاري و مامايي

۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

 

                                                                        معرفي                                                                                                       
 
تاسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384 در هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اهمیت ارتباط با دانش آموختگان و ایجاد نهادی به منظور هدایت این فرایند در دانشکده ها، دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1385 شروع به فعالیت نمود.
دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده قصد دارد بین افرادی که سال های قبل از این دانشکده فارغ التحصیل شده و تجربیات ارزشمندی را کسب کرده اند و آنان که هم اکنون در این دانشکده فعالیت و تحصیل می کنند، پیوند برقرار نماید. با اين كار مي توان از استعدادها، توان، تجربه، تخصص، اعتبار، نفوذ و پتانسيل علمي بالاي دانش آموختگان دانشکده استفاده نمود. همچنین ايجاد ارتباط علمي بين اعضا و ايجاد زمينه ارتقاي علمي و تكميل دانش و تجربه تخصصي اعضا، از اهداف دیگر این دفتر می باشد.بعلاوه از طریق برگزاري همايش هاي آموزشي، صنفي، فرهنگي و ... می توان به ايجاد زمينه هاي رشد و بهره مندي اعضا كمك نمود.همچنین برقراري ارتباط با بازنشستگان و اساتيد پيشكسوت دانشکده نیز از اهداف مهم اين دفتر مي باشد.
از آنجاییکه ارتباط هر دانشگاه با فارغ التحصيلان آن از معیارهای ارزشیابی دانشگاه در دنیا محسوب می شود، تاسيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران می تواند گامی موثر جهت ارتقای دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه های دنیا باشد. به دنبال ادغام دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز افزایش یافته است. امید است برقراری ارتباط با دانش آموختگان دانشکده بتواند گامی موثر جهت ارتقای دانشکده و دانش آموختگان آن باشد و طي سالهاي آينده شاهد هم تراز بودن دانشگاه علوم پزشكي تهران با برترین دانشگاه هاي دنيا باشيم.

                                                                                        فاطمه رحیمی کیان
 
                                                                       مسئول دفتر دانش آموختگان دانشكده