دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی 1319 قرائت سوگندنامه دانشجویان دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشکده پزشکی 1319
قرائت سوگندنامه دانشجویان
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
 • هشتمین کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پز
۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر
ارسال مقاله به هشتمین کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی

دانشجویان حوزه سلامت و جامعه شناسی می توانند با تکمیل فرم زیر مقالات خود را  به دبیرخانه این کنگره ارسال نمایند.

نام و نام خانوادگي : *
 
آخرین مدرک تحصیلی : *
 
دانشجوی مقطع : *
دانشگاه محل تحصیل : *
 
تلفن : *
 
ایمیل : *
 
فایل خلاصه مقاله : *
مقاله کامل : *
توضیحات :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *

 • کانون پزشکان ورودی 1336
 • کانون پزشکان ورودی 1341
 • کانون پزشکان ورودی 1338
 • کانون پزشکان ورودی 1361
 • کانون پزشکان ورودی 63
 • کانون پزشکان ورودی 1365
 • کانون پزشکان ورودی 1364
 • کانون پزشکان ورودی 1367
 • كانون پزشكان ورودی 1370
 • کانون متخصصین پوست
 • کانون دانش آموختگان	داروسازی ورودی 1361
 • کانون دانش آموختگان داروسازی ورودی 1350
 • کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت