جشن یکپارچه دانش آموختگان
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
  • اخبار
در جلسه تيرماه مسئولين دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان كه در محل موزه ملي تاريخ علوم پزشكي برگزار شد، با حضور رئيس دانشگاه از عوامل اجرايي چهارمين جشن يكپارچه دانش‌آموختگان تقدير شد.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۰ تير
در جلسه مورخ 19/3/94 مسئولین دفاتر ارتباط با دانش‌آموختگان، نقاط ضعف و قوت چهارمین جشن یکپارچه موردبحث و بررسی قرار گرفت.
۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۱ خرداد
دكتر هاشمي در جمع دانش‌آموختگان سال 94، با اشاره به تلاش هاي دولت تدبير و اميد براي حفظ اقتدار كشور در حوزه بين الملل، ايجاد فرصت هاي مناسب براي اشتغال جوانان را از اهداف دولت خواند.
۱۳۹۴ شنبه ۱۶ خرداد
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان