جشن یکپارچه دانش آموختگان
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
 

گالري عكس
در جلسه مسئولين دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان كه 8 تيرماه 94 با حضور رئيس دانشگاه، رئيس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان، رئيس موزه ملي تاريخ علوم پزشكي، تعدادي از روساي دانشكده‌ها، مسئولين دفاتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشكده‌ها و تعدادي از دانشجويان مشاركت‌كننده در برگزاري چهارمين جشن يكپارچه در محل موزه ملي تاريخ علوم پزشكي برگزار شد، ابتدا دكتر سيداحمديان دبير دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات ميهمانان در ماه مبارك رمضان گفت: مراسمي كه طي چند ساعت برگزار شد، حاصل زحمات چندماهه همكاران دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان ستاد، دانشكده‌ها و اعضاي كميته دانشجويي بود و طبق نظرسنجي‌هاي به‌عمل‌آمده از سوي مسئولين، دانشجويان و خانواده‌هاي آنان، چهارمين جشن يكپارچه دانش‌آموختگان دانشگاه كه در تاريخ 12 خردادماه سال جاري در تالار وزارت كشور برگزارشده بود از رضايت‌مندي بيشتري برخوردار بود كه به همين بهانه در اين جلسه از زحمات عوامل اجرايي تشكر و قدرداني مي‌كنيم.
وي در ادامه در تشريح فعاليت‌ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص برگزاري اين مراسم گفت: در دهم اسفندماه 93 برگزاري چهارمين جشن در هشتمين جلسه دوره چهارم شوراي دانشگاه تصويب شد و به دنبال آن كميته‌هاي اجرايي اين جشن تشكيل و طي جلساتي زمان و مكان و محتواي مراسم تعيين شد.
دكتر سيد احمديان افزود: پس از فراخوان اوليه و ثانويه تمامي ثبت‌نام‌ها بررسي و مطابق ظرفيت سالن از دانشجويان و خانواده‌هاي آن براي شركت در مراسم دعوت به عمل آمد كه درنهايت در اين مراسم ميزبان بيش از 1300 نفر از دانشجويان و 3500 نفر از همراهان بوديم.
وي حاصل برگزاري جلسه نقد و بررسي چهارمين جشن يكپارچه را تعيين مشكلات، بازنگري در فرايند انتخاب استادان و دانشجويان برتر اين مراسم و رفع نواقص آن عنوان كرد و افزود: طبق نظر اعضاي دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان مقررشده است تا اين مراسم را در فضايي مانند تالار وزارت كشور و مشابه مراسم امسال تكرار كرده و با مشاركت و همكاري دانشكده‌هاي تابعه دانشگاه معيارهاي انتخاب برگزيدگان به‌طور شفاف و مشخص تعيين شود و همزمان با برگزاري پنجمين جشن يكپارچه نيز كتاب دانش‌آموختگان سال 95 تهيه و چاپ شود.
دبير دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان در ادامه برگزاري ششمين كنگره بين‌المللي تازه‌ترين دستاوردهاي پژوهش در دانش پزشكي، بررسي مشكلات دانش‌آموختگان در بدو ورود به بازار كار با همكاري دانشكده‌هاي فناوري‌هاي نوين پزشكي و توان‌بخشي و تأسيس بنيادهاي علمي به نام استادان برجسته دانشگاه را از مهم‌ترين برنامه‌هاي اين دفتر در سال 94 نام برد.
وي جذب كمك‌هاي مالي، ايجاد شبكه ارتباطي گسترده بين دانش‌آموختگان، ارائه جوايز به نام استادان پيشكسوت دانشگاه و مشاهير و تدوين برنامه بلندمدت و سالانه دفاتر دانش‌آموختگان را عامل مهمي در تقويت بسترهاي همكاري بين دانش‌آموختگان و دانشگاه عنوان و خاطرنشان كرد: اين برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده به مشاركت و همكاري دانشكده‌ها بخصوص روساي دانشكده‌ها و حمايت آنان از مسئولين دفاتر در دانشكده‌ها نيازمند است.
دكتر سيداحمديان در ادامه از برگزاري جشنواره‌اي به مناسبت دهمين سالگرد تأسيس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان خبر داد و ابراز اميدواري كرد با استفاده از تجربياتي كه از برنامه‌هاي گذشته كسب‌شده، شاهد اجراي بهتر مراسم آتي باشيم.
در ادامه جلسه دكتر بهادري رئيس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان ضمن تشكر از حضور همه ميهمانان خاطرنشان كرد: دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان متعلق به همه فارغ التحصيلان آن است و براي رسيدن به اهداف خود نياز به همفكري و همكاري آنان دارد.
وي با اشاره به پيشنهاد رياست دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي به‌منظور بررسي مشكلات دانش‌آموختگان در زمان ورود به بازار كار و ارتباط با صنعت يادآور شد: در تمامي دانشگاه‌هاي بزرگ موضوع alumni موضوعي جدي است و بسياري از خدماتي كه در دانشگاه‌ها ارائه مي‌شود توسط دانش‌آموختگان آن است.
دكتر بهادري پس از بيان نمونه‌هايي از حمايت‌هاي دانش‌آموختگان از دانشگاه محل تحصيل خود افزود: در بين دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز تعداد زيادي از فارغ التحصيلان هستند كه فعاليت‌هاي علمي ارزنده‌اي انجام داده و خواهان ارتباط با دانشگاه هستند و دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان مي‌تواند و بايد اين ارتباط را در سطوح داخل و خارج از كشور برقرار و حفظ نمايد.
وي انسجام و يكپارچه‌سازي دانش‌آموختگان دانشگاه را يكي از مهم‌ترين وظايف دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان عنوان كرد و افزود: خوشبختانه در اين چند سال اين دفتر از رشد خوبي برخوردار بوده ولي براي توسعه بهتر و بيشتر نيازمند حمايت و مشاركت بيشتر دانشكده‌ها و همفكري روساي دانشكده‌ها است.
رئيس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان در ادامه ابراز اميدواري كرد در طول زماني چند سال آينده بتوانيم تعدادي زيادي از دانش‌آموختگان موفق دانشگاه را شناسايي و با همكاري دانشكده‌هاي تابعه دانشگاه زمينه انجام فعاليت‌هاي علمي مشترك با دانشگاه و يا دريافت‌هاي كمك‌هاي نقدي و يا رفع مشكل بيكاري دانش‌آموختگان را فراهم نماييم.
وي دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان را نيازمند حمايت بيشتر مسئولين دانست و گفت: همان‌طور كه دانشگاه علوم پزشكي تهران هميشه در بين دانشگاه‌هاي ديگر پيشرو بوده، اميدوارم با همكاري مسئولين دانشگاه و دانشكده‌ها،دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه نيز بتواند الگوي مناسبي براي ساير دانشگاه‌هاي علوم پزشكي باشد.
دكتر بهادري در پايان از ميهمانان حاضر بخصوص رياست دانشگاه و روساي دانشكده‌ها به خاطر حمايت‌هاي بي‌دريغشان براي اجراي برنامه‌هاي دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان تشكر كرد و در اين ماه مبارك قبولي طاعات و عبادات همه همكاران را آرزو كرد.
در ادامه جلسه دكتر جعفريان رئيس دانشگاه نيز در اين جلسه گفت: استاد بهادري غيرازاينكه درگذشته  استاد ما در پاتولوژي بوده و در حال حاضر نيز رئيس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان هستند، هميشه براي من نقش مربي را ايفا كرده‌اند. از حدود 30 سال پيش يعني دوران دانشجويي تا امروز، همواره مطالب جديدي از ايشان آموخته‌ام و اين ويژگي منحصربه‌فرد ايشان است. از حضور و همراهي ايشان با دانشگاه و اين مسئوليتي كه طي چند سال اخير برعهده‌گرفته و براي آن انرژي مي‌گذارند تشكر و قدرداني مي‌كنم و خدا را شكر مي‌كنم زير سايه چنين بزرگاني آموزش‌يافته‌ام.
وي افزود: از همكاران دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان ستاد و دفاتر دانشكده‌ها و استاداني همچون دكتر مصفا كه حضورشان در دانشگاه نعمتي است و از انگيزه و همتي كه براي شركت در برنامه دارند، از اينكه شرايطي را فراهم كرده‌اند كه دانشگاه مسيري را در پيش گيرد كه در طول آن بتوان كارهاي زيادي را انجام و با استفاده از فرصت‌ها موفقيت زيادي را نيز كسب كرد تشكر و قدرداني مي‌كنم.
دكتر جعفريان در ادامه يادآور شد، جشن يكپارچه دانش‌آموختگان كه امسال شاهد برگزاري چهارمين دوره آن بوديم طي 4 سال اخير ساختار، شكل، محتوا و محل برگزاري آن فراز و نشيب‌هاي زيادي را داشته و خوشبختانه تصميماتي كه امسال در اين حوزه اتخاذشده منجر به برگزاري موفق آن شد. تصميماتي كه باعث شد با تغييراتي در زمان و مكان برگزاري مراسم و همچنين خدمات و امكانات موردنياز آن، با مشاركت دانشجويان مراسمي باكيفيت، مطلوب‌تر و با رضايت‌مندي بيشتر ولي با هزينه كمتر برگزار كرد و اين امر نشانگر اين است كه بسياري از كارها را با فكر بهتر از پرداخت هزينه مي‌توان انجام داد.
رئيس دانشگاه با اشاره به برخي نواقص و مشكلات اين مراسم گفت: معيارهاي انتخاب استاد برجسته و دانش‌آموخته برتر، نيازمند اتخاذ مكانيسم مناسبي براي تدوين معيارهاي شفاف با همكاري معاونت‌هاي آموزشي و دانشجويي است و اميدوارم با برنامه‌اي كه دكتر سيداحمديان به آن اشاره كردند اين فرايند نيز بهتر صورت پذيرد.
وي در ادامه با ذكر مدل‌هايي از اطلاعات و مشخصات دانش‌آموختگان در دانشگاه‌هاي مختلف دنيا گفت: تهيه چنين مجموعه‌اي به‌عنوان يادبود ارزشمند است ولي بايد مشكلات را بررسي و بهترين روش را مطابق شرايط خودمان انتخاب كرد.
دكتر جعفريان در پايان ابراز اميدواري كرد بامطالعه مدل‌هاي مختلف جشن‌هاي فارغ‌التحصيلي برگزارشده در دنيا، مدلي را بر اساس شرايط دانشگاه و كشورمان انتخاب كنيم و با برگزاري مراسمي رسمي و درعين‌حال شاد، بتوانيم هويت و ماهيت دانشگاه علوم پزشكي تهران با قدمتي چندساله را هم به خودمان و هم به دانش‌آموختگان سال‌هاي بعد معرفي نماييم و ذهنيت مناسبي براي كساني كه در پايان اين مراسم دانشگاه را ترك مي‌كنند به وجود بياوريم.
بنابراين گزارش در بخشي از اين مراسم دكتر بهروزي نماينده دفترارتباط با دانش آموختگان دانشكده دندانپزشكي و عليرضا احسني مسئول دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشكده توانبخشي ضمن بيان دغدغه هاي فعاليت در حوزه دانش آموختگان دانشكده ها، خوستار حمايت بيشتر روساي دانشكده ها از مسئولين دفاتر ارتباط با دانش آموختگان شدند و در ادامه از دلارام درگاني كارشناس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي، سهيلا دولتي كارشناس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشكده توان‌بخشي و 4 تن از دانشجويان فعال مشاركت‌كننده در برگزاري جشن به نام هاي مرتضي قرباني، علي قاصد نظاميان، الهام جانقربان و ليلا زكي با حضور رياست دانشگاه و رئيس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان تقدير به عمل آمد.
اين گزارش حاكي است پس از اقامه نماز، از ميهمانان حاضر بر سفره افطار پذيرايي به عمل آمد.