جشن یکپارچه دانش آموختگان
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند

 

 

سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 6خرداد 1393 مصادف با مبعث رسول اکرم (ص) برگزار می شود.در این جشن برنامه های متنوعی اعم از اجرای زنده سرود دانش آموختگان   دانشگاه ، سخنرانی مسئولان دانشگاه و کشوری، اهدای جوایز به دانش آموختگان برگزیده از دانشکده ها، تقدیر از اساتید برجسته دانشگاه (دانشمندان یک درصد برتر جهان) ، استقرار دانش آموختگان درمحل ویژه ، ادای سوگندنامه و اجرای موسیقی اجرا می شود.