پردیس بین الملل
دانش آموختگان خارجی پردیس Alumni دفتر دانش آموختگان پردیس بین الملل تقدیر از دانش آموختگان و اساتید برتر دانش آموختگان پردیس بین الملل علوم پزشکی تهران
دانش آموختگان خارجی پردیس
Alumni
دفتر دانش آموختگان پردیس بین الملل
تقدیر از دانش آموختگان و اساتید برتر
دانش آموختگان پردیس بین الملل علوم پزشکی تهران
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
  • دانش آموختگان بین الملل علوم پزشکی تهران
  • دانش آموختگان پردیس بین الملل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
بزرگداشت هشتادمين سالگرد تأسيس دانشگاه
تقدير از برگزيدگان سومين جشن يكپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران
سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
بازدیدد کمیته اجرایی سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان از محل برگزاری مراسم
  • 3
  • 1
  • 4
  • 2