پردیس بین الملل
دانش آموختگان خارجی پردیس Alumni دفتر دانش آموختگان پردیس بین الملل تقدیر از دانش آموختگان و اساتید برتر دانش آموختگان پردیس بین الملل علوم پزشکی تهران
دانش آموختگان خارجی پردیس
Alumni
دفتر دانش آموختگان پردیس بین الملل
تقدیر از دانش آموختگان و اساتید برتر
دانش آموختگان پردیس بین الملل علوم پزشکی تهران
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
  • دانش آموختگان بین الملل علوم پزشکی تهران
  • دانش آموختگان پردیس بین الملل

بازدیدد کمیته اجرایی سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان از محل برگزاری مراسم

 

 

گالری عکس

 

روز سه شنبه 16 اردیبهشت 93 ساعت 13:30 جهت بازدید از محل برگزاری جشن کمیته اجرایی به زمین چمن دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران اعزام گردید. این بازدید باحضور جناب آقای دکتر بهادری، دکتر سید احمدیان، خانم زاهدی و دیگر عوامل دفتر ارتباط با دانش آموختگان به همراه نمایندگان دانشکده ها صورت پذیرفت.

در ابتدا جانمایی صحنه اجرای برنامه، ورودی های عمومی و VIP، محل پارکینگ ها و غرفه های نمایشگاهی مشخص گردید.

خانم زاهدی گفت: پس از بررسی محل برگزاری مراسم مقرر گردید صحنه اجرای برنامه به گونه ای قرار گیرد تا هنگام قرائت سوگند، دانشجویان رو به قبله و رو به حضار (خانواده هایشان) بایستند.

در ادامه پس از بازدید از سالن های 400 نفری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در یکی از آن سالن ها به بررسی گروهی و پرسش و پاسخ در خصوص چگونگی برگزاری مراسم، دعوت از اسپانسرها، ایجاد غرفه خیرین و غرفه جهت مسابقه آشپزی، دعوت از پیشکسوتان، روسا و مدیران ارشد دانشگاه ها و بیمارستانهای تحت پوشش و هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی و ... پرداخته شد.

در پایان جلسه جهت بررسی بیشتر جزئیات مراسم تاریخ 22 اردیبهشت روز دوشنبه به عنوان جلسه بعدی واقع در دفتر دانش آموختگان تعیین گردید.

 

تهیه و تنظیم خبر و عکس: ساره نصیری کاشانی

  • 3
  • 1
  • 4
  • 2