پردیس بین الملل
دانش آموختگان خارجی پردیس Alumni دفتر دانش آموختگان پردیس بین الملل تقدیر از دانش آموختگان و اساتید برتر دانش آموختگان پردیس بین الملل علوم پزشکی تهران
دانش آموختگان خارجی پردیس
Alumni
دفتر دانش آموختگان پردیس بین الملل
تقدیر از دانش آموختگان و اساتید برتر
دانش آموختگان پردیس بین الملل علوم پزشکی تهران
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
  • دانش آموختگان بین الملل علوم پزشکی تهران
  • دانش آموختگان پردیس بین الملل

معاون آموزشي پرديس بين الملل

 

  

نام : غلامرضا

نام خانوادگي: حسن زاده

رتبه علمي:  استاد

رشته تخصصي : آناتومي

گروه گروه آناتومي

 آدرس تهران: بلوار كشاورز - خيابان قدس - نبش خيابان پورسينا-پلاك 1 -ستاد مركزي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

 تلفن :  81633803-021

 فاكس: 88976745-021

 آدرس پرديس:جزيره كيش -ساحل مرجان - پرديس بين المللي  دانشگاه علوم پزشكي

تلفن: 4-4466261-0764

فاكس:4466260-0764

سوابق اجرايي : معاون آموزشي دانشكده پزشكي - معاون دانشجويي-فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي قزوين- دبير دفتر هم انديشي استادان و نخبگان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي قزوين - عضو شوراي مركزي بسيج جامعه پزشكي استان قزوين - رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي- رئيس دوره شبانه دانشگاه علوم پزشكي تهران- مدير گروه آناتومي دانشكده پزشكي - سرپرست معاونت آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

  • 3
  • 1
  • 4
  • 2