پردیس بین الملل
دانش آموختگان خارجی پردیس Alumni دفتر دانش آموختگان پردیس بین الملل تقدیر از دانش آموختگان و اساتید برتر دانش آموختگان پردیس بین الملل علوم پزشکی تهران
دانش آموختگان خارجی پردیس
Alumni
دفتر دانش آموختگان پردیس بین الملل
تقدیر از دانش آموختگان و اساتید برتر
دانش آموختگان پردیس بین الملل علوم پزشکی تهران
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
  • دانش آموختگان بین الملل علوم پزشکی تهران
  • دانش آموختگان پردیس بین الملل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

معاونت دانشجويي - فرهنگي پرديس بين الملل در راستاي جذب همكاري هاي دانشجويان ايراني و تعامل هر چه بيشتر ايشان با  دانشجويان خارجي، از كليه دانشجويان ايراني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران كه نمره آزمون آيلتس ايشان بالاتر از نمره 6/5 (شش و نيم) مي باشد جهت همكاري با اين معاونت دعوت مي نمايد.

دانشجويان گرامي مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس 81634202 تماس حاصل نمايند.

معاونت فرهنگی-دانشجویی

  • 3
  • 1
  • 4
  • 2