هفته دفاع مقدس گرامی باد توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا کرونا را جدی بگیریم مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی 1319 تاسیس بنیاد استاد بهادری جشن فارغ التحصیلی قرائت سوگندنامه دانشجویان گردهمایی هم اندیشی تعهد حرفه ای تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا دفتر ارتباط با دانش آموختگان
هفته دفاع مقدس گرامی باد
توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا
کرونا را جدی بگیریم
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشکده پزشکی 1319
تاسیس بنیاد استاد بهادری
جشن فارغ التحصیلی
قرائت سوگندنامه دانشجویان
گردهمایی
هم اندیشی تعهد حرفه ای
تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه
افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
 • شهدای سلامت
 • سرکار خانم دکتر مهدخت پورمنصور به پاس سالها خدمت
 • گفتگو با دكتر خسرو صادق نيت رئيس مجتمع بيمارستاني
 • روش تهیه و دوخت ماسک در منزل
 • گفتگو با دکتر مینو محرز در خصوص کرونا ویروس
 • نحوه صحیح شستن دستها
دیدار دکتر عبدالرحمان صداقت ودکتر مسعود قاسمی با رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان استاد بهادری
اهدای مبلغ 127 میلیون تومان دکتر علیزاده به بنیاد استاد علمی فرهنگی استاد بهادری29شهریور99
دیدار دکتر خواجوی ودکتر نقیب زاده با استاد دکتر بهادری1شهر یور99
مراسم نکوداشت روز پزشک1شهریور 99
دیدار دکتر آیتی و دکتر علیزاده با استاد بهادری11مرداد99
دیدار دکتر محمد ابو ترابی با استاد بهادری 6 مرداد99
دیدار دکتر پور غریب معاون دانشجوی با استاد بهادری 4مرداد99
دیدار دکترکریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با استاد دکتر بهادری رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان14تیر99
جلسه ماهانه دفاتر دانش آموختگان17خرداد99
اولین جلسه مجازی تعهدحرفه ای درفتر دانش آموختگان17خرداد99
جلسه هماهنگی در زمینه بیماری کرونا با حضور مسئولین دفتر دانش ارتباط با دانش آموختگان، بنیاد حامیان و معاونت فرهنگی دانشگاه
جلسه ماهانه دفاتر دانش آموختگان26بهمن98
پنجمین جلسه تعهد حرفه ای دربیمارستان امام خمینی(ره)12بهمن98
چهارمین جلسه تعهدحرفه ای دربیمارستان امام خمینی(ره)
جلسه دیماه بامسئولین دفاتر دانش آموختگان 8دیماه98
مراسم یاد بودمرحوم دکتر هبت الدین برقعی استاد پیشکسوت بیمارستان امیر علم
دیدار دکتر قاسمی سیاستگذار سلامت درصداوسیما با استاد بهادری19آذر98
سومین جلسه تعهدحرفه ای دربیمارستان امام خمینی 12آذر98
جلسه ماهانه دفاتر دانش آموختگان27 آبان98
نشست معاونت دانشجویی با روسا دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
دومین جلسه تعهدحرفه ای دربیمارستان امام خمینی(ره)
انتصاب نماینده دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران دراستان آذربایجان16مهر98
جلسه ماهانه دفاتر دانش آموختگان26شهریور98
جلسه بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری12 شهریور98
جلسه هم فکری دانش آموختگان دردانشگاه علوم پزشکی22مرداد98
جلسه بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری4 تیر98
اهدای زمین احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان شناسی
جلسه ماهانه دفاتر دفتر دانش آموختگان21خرداد98
انتصاب نمایندگان دفاتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی دردواستان زنجان واستان فارس
نشست صمیمی استاد بهادری باجمعی ازبازنشسته های دانشگاه
دیدار فرزاندان مرحوم دکتر قریب با استاد بهادری
اهداء مبلغ1,700,000,000 توسط کانون دانش آموختگان پزشکی به بنیادعلمی فرهنگی استاد بهادری18اردیبهشت98
دیدار دکترمیرزاحسینی نماینده دفتر دانش آموختگان دراورپا با استاد بهادری
نستین جلسه بانمایندگان دفاتردفتر ارتباط با دانش آموختگان27فروردین98
استقبال دفتر دانش آموختگان از بهار 98
انتصاب نمایندگان دفاتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی در دو استان یزد وکرمان7اسفند97
هم اندیشی با اساتید پیشکسوتان درخانه استاد بیمارستان امام خمینی1اسفند97
جلسه ماهان دفتر دانش آموختگان23بهمن 97
دومین جلسه بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری16بهمن97
هم اندیشی با اساتیدپیشکسوتان درخانه استادبیمارستان امام خمینی3بهمن97
پنجمین جلسه تعهد حرفه ای دردفتردانش آموختگان2 بهمن 97
افتتاح بنیاد علمی و فرهنگی استاد دکتر بهادری18دیماه97
اولین مراسم یادبود استاد علیرضا یلدا دربیمارستان امام خمینی
چهارمین جلسه تعهدحرفه ای4دیماه97
جلسه ماهان دفتردانش آموختگان 27آذر97
هم اندیشی با اساتیدپیشکسوتان درخانه استادبیمارستان امام خمینی7آذر97
کمیته علمی تعهدحرفه ای 6آذر 97
تقدیر تشکر ازکمیته دانشجویان هفتمین جشن یکپارچه22آبان97
انتصاب دکترمجدبه عنوان نماینده دانش آموختگان دانشکده پزشکی دراستان مازندران15آبان97
هم اندیشی بااساتید پیشکسوتان درخانه استاددربیمارستن امام2آبان97
کمیته علمی تعهدحرفه ای 1آبان 97
جلسه ماهان دفتر دانش آموختگان 24مهر97
هم اندیشی با اساتیدپیشکسوتان درخانه استادبیمارستان امام خمینی4مهر97
کمیته علمی تعهد حرفه ای3مهر97
انبار
جلسه ماهانه دفتر دانش آموختگان
اولین هم اندیشی با استادان پیشکسوت بیمارستان امام خمینی در خانه استاد
افتتاح اولین خانه استاد دربیمارستان امام خمینی30خرداد 97
جلسه ماهان دفتر دانش آموختگان29خرداد 97
پنجمن جلسه هم اندیشه با دانشجویان19 خرداد97
جلسه در خصوص برنامه های مجازی سازی دفتر دانش آموختگان 8خرداد97
نشست مشترک دفتر دانش آموختگان باجهاد دانشگاهی1 خرداد97
جلسه ماهان دفتر دانش آمو ختگان25 اردیبهشت97
نشست مسئولین بیمارستان امام خمینی دردفتردانش اموختگان
نشست صمیمی جمعی از اساتید پیشکسوت دانشگاه با استاد بهادری11اردیبهشت97
اولین هم اندیشی با دانشجویان هفتمین جشن یکپارچه 28فروردین97
آخرین جلسه ی دفتر ذانش آموختگان درسال21اسفند96
جلسه ماهانه دفتر دانش آموختگان 24بهمن96
جلسه ماهانه دفتردانش آموختگان26دی96
مراسم یادبود دکتریلدا درمسجد جامع شهرک قدس
مراسم تشییع استاددکترعلی رضایلدا
جلسه ماهانه دفتر دانش آموختگا دردانشکده طب سنتی
جلسه ماهانه دفتردانش آمو ختگان23آبان96
جلسه فروفسور رنجبر با استاد بهادری
دیدار مسولان دفتر ارتباط دانش آموختگان بارئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
جلسه ماهانه دفتر دانش آموختگان 27 مهر 96
مراسم تکریم دکترجعفریان رییس سابق ومعارفه دکترکریمی سرپرست جدید دانشگاه
جلسه ماهان دفتر دانش آموختگان21شهریور96
جلسه بنیاد علمی و فرهنگی استاد بهادری31مرداد 96
جلسه با نمایندگان سال چهام پزشکی25 اردیبهشت96
سومین جلسه بادانشجویا ششمین جشن یکپارچه18 اریبهشت96
دومین هم اندیشی بادانشجویا ن ششمین جشن یکپارچه4 اردبهشت96
اولین هم اندشی با دانشجویان ششمین جشن یکپارچه28فرودین96
جلسه ماهانه دفتر دانش آموختگان در دانشکده دندان پزشکی23 اسفند
جلسه ماهانه دفتر 25بهمن95
دومین جلسه علمی فرهنگی استاد بهادری24بهمن95
جلسه باستاد تعهد حرفه ای درفتر دانش آموختگان29دی 95
جلسه ماهانه دفتردانش آموختگان دردانشکده فناوری هایی نوین
جلسه ماهانه دفتردانش آموختگان22آذر95
جلسه ماهایه دفتردانش آموختگان دردانشکده پیراپزشکی24آبان95
جلسه ماهانه دفتردانش آموختگان
جلسه نقد وبررسی پنجمین جشن فارغ التحصیلی12مرداد
جلسه ماهان دفتر22تیر95
جلسه تیرماه دفتروافطاری95
انتصاب دکتر حسابی به عنوان رئیس دفتر دانش آموختگان دانشکده پزشکی وافتتاح دفتر جدید
جلسه ماهانه دفتر 11خرداد95
دومین جلسه هم اندیشی بادانشجویان جشن یکپارچه13اردیبهشت
جلسه هم اندیشی6 اردیبهشت1395
اولین جلسه هم اندیشی بادانشجویان پنجمین جشن یکپارچه23فروردین
جلسه ماهانه دفتر24اسفند
جلسه ماهانه دفتر10اسفند
جلسه اسفندماه1394 دفتر دانش آموختگان
جلسه ماهانه دفتر19بهمن
جلسه هشتمین هم اندیشی ایثارگران دانشگاه
جلسه دفاتر دانس آموختگان
افتتاحیه باشگاه ورزشی غذاودارو
نمایشگاه علوم دارویی
جلسه ماهانه دفتر17آذر
جلسه ماهانه دفتر19آبان
جلسه کارشناسان دفاتر دانشکده4آبان
مرا عزادری ساختمان شماره2
جلسه ماهانه دفتر دانش آموختگان21
همایش تعالی خانواده
جلسه هم فکرگردهمای53و54
زیارت عاشورا
مراسم سالروزدفاع مقدس
جلسه فرهنگی25شهریور
جلسه دانش آموختگان نانو
سالروزازدواج حضرت علی
جلسه داور انتخاب برگزیدگان کنگره
جلسه ماهانه دفتر10شهریور
جلسه هماهنگی گردهمایی پزشکان ورودی53و54
جلسه تقدیر از کارمندان دفتر 3 شهریور 94
جلسه شواری فرهنگی
جلسه اتاق فکر27مرداد
جشن ولادت حضرت معصومه25مرداد
جلسه6مرداد
جلسه تیرماه 94 و مراسم تقدیر از عوامل برگزاری چهارمین جشن یکپارچه
نشست رئیس دفترا رتباط با دانش آموختگان با رئیس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
جلسه نقد و بررسی چهارمین جشن یکپارچه دانش‌آموختگان
جلسات چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جلسه هماهنگي برگزاري نمايشگاه تاريخچه فعاليت هاي 80 ساله دانشگاه
تشكيل كارگروه هاي اجرايي برگزاري مراسم بزرگداشت هشتادمين سالگرد تاسيس دانشگاه در جلسه مسئولين دفتر ارتباط با دانش آموختگان(2)
تشكيل كارگروه هاي اجرايي برگزاري مراسم بزرگداشت هشتادمين سالگرد تاسيس دانشگاه در جلسه مسئولين دفتر ارتباط با دانش آموختگان(1)
جلسه مسولین دانش آموختگان با روسای دانشکده ها93/9/18- شماره 2
جلسه مسولین دانش آموختگان با روسای دانشکده ها93/9/18- شماره 1
جلسه در خصوص هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه
جلسه با مسئولین دفاتر دانش آموختگان آبان 1393
جلسه دکتر بهادری با آقای دکتر نکوفر 18 شهریور 1393
جلسه با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان دانشکده ها 11 شهریور 1393
جلسه کارگروه IT دوشنبه 10 شهریور 1393
جلسه تقدیر از همکاران به مناسبت روز کارمند4 شهریور 1393
جلسه کارگروه it دوشنبه 3 شهریور ماه 1393
دیدار دکتر پارساپور با دکتر بهادری
جلسه با مسئولین دفاتر دانش آموختگان و تقدیر از عوامل اجرایی جشن یکپارچه شماره 2
جلسه با مسئولین دفاتر دانش آموختگان و تقدیر از عوامل اجرایی جشن یکپارچه
دیدار دکتر بهادری و نمایندگان دفاتر دانش آموختگان با دکتر سیداحمدیان معاون بهداشت، امداد و درمان
جلسه کارگروه It s دو شنبه 30 تیرماه
جلسه معارفه دکتر سیداحمدیان
جلسه تقدیر و افطاری دفتر دانش آموختگان با حضور ریاست دانشگاه شماره 2
جلسه تقدیر و افطاری دفتر دانش آموختگان با حضور ریاست دانشگاه
جلسه کارگروه It s سه شنبه 17 تیرماه
جلسه کارگروه It سه شنبه 10 تیرماه
جلسه کارگروه It s سه شنبه 3 تیرماه
بازدید رییس دانشگاه و هیئت همراه از دفتر ارتباط با دانش آموختگان
جلسه شورای دانشگاه در مورد سومین جشن یکپارچه
جلسه اسفند ماه دفتر ارتباط با دانش آموختگان با نمایندگان دفتر دانش آموختگان شماره 2
جلسه اسفند ماه دفتر ارتباط با دانش آموختگان با نمایندگان دفتر دانش آموختگان شماره 1
مصاحبه با دکتر مرندی دیماه 1392
مراسم ختم عموی گرامی آقای دکتر سیداحمدیان 21 بهمن 1392
جلسه با نمایندگان دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده ها بهمن ماه 92
جلسه دیماه دفتر دانش آموختگان با مسئولین دفاتر دانش آموختگان 1392
اولین جلسه کارگروه درآمدزایی دفتر دانش آموختگان 19آذر 1392
جلسه آذرماه 1392با حضور دکتر بهادری و نمایندگان دفاتر دانش آموختگان
جلسات نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف دومین جشن یکپارچه با مسئولین دفاتر دانش آموختگان
جلسه با حضور مسئولین دفاتر دانش آموختگان قبل از چهارمین کنگره دکتر یلدا 30 مهر 92
جلسه شهریور ماه 1392با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان
جلسه مردادماه 92 با مسئولین دفاتر دانش آموختگان
برگزاری مراسم نیمه شعبان در ساختمان غذا و دارو توسط دفتر دانش آموختگان تیر 1392
جلسه تیرماه 1392با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان و مراسم افطای
جلسه خرداد ماه 1392با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان
جلسه دکتر بهادری با روسای دانشکده ها 8 خرداد1392
جلسه اردیبهشت ماه 1392با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان
دیدار چندی از دانش آموختگان دانشگاه از دکتر بهادری اردیبهشت 1392
جلسه هم اندیشی با دانشجویان دومین جشن یکپارچه اسفند 1391
جلسه آذرماه 1391با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان در بیمارستان فارابی
جلسه گزارش کار روسای کمیته های برگزاری اولین جشن یکپارچه 6 تیر 91
جلسه همفكري و طرح نظرات دانش آموختگان دانشگاه 21 خرداد 1390
اولین هم اندیشی با دانشجویان برای اولین جشن یکپارچه 29 فروردین 1391
جلسه در خصوص اولین جشن یکپارچه دانش آموختگان 22 فروردین 1391
جلسه دکتر سیداحمدیان با همکاران دفتر در مورد اولین جشن یکپارچه 20 فروردین 1391
جلسه دیماه دفتر دانش آموختگان با مسئولین دفاتر دانش آموختگان 1390
جلسه آذرماه 1390با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان
جلسه خردادماه 1390با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان
جلسه ماهانه دفتر ارتباط با دانش آموختگان آذرماه1388
بازدید دکتر بهادری از نمایشگاه هفتادو پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه اسفند 88
مراسم افتتاح ساختمان دفتر ارتباط با دانش آموختگان 23 اردیبهشت 88
گزارش سفر يك روزه دانش آموختگان دانشگاه به كاشان مورخ 4/2/88
جشن هفتاد و پنجمين سالگرد تاسيس دانشگاه اسفند 1388
مصاحبه با دکتر بهادری در مورد کنگره دکتر یلدا
جلسه استاد بهادری با دکتر انزلی دانش آموخته دانشگاه
مراسم ختم والده محترم جناب آقای دکتر شکوری
نظر شما :
captcha
 • کانون پزشکان ورودی 1336
 • کانون پزشکان ورودی 1341
 • کانون پزشکان ورودی 1338
 • کانون پزشکان ورودی 1361
 • کانون پزشکان ورودی 63
 • کانون پزشکان ورودی 1365
 • کانون پزشکان ورودی 1364
 • کانون پزشکان ورودی 1367
 • كانون پزشكان ورودی 1370
 • کانون متخصصین پوست
 • کانون دانش آموختگان	داروسازی ورودی 1361
 • کانون دانش آموختگان داروسازی ورودی 1350
 • کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت