هفته دفاع مقدس گرامی باد توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا کرونا را جدی بگیریم مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی 1319 تاسیس بنیاد استاد بهادری جشن فارغ التحصیلی قرائت سوگندنامه دانشجویان گردهمایی هم اندیشی تعهد حرفه ای تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا دفتر ارتباط با دانش آموختگان
هفته دفاع مقدس گرامی باد
توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا
کرونا را جدی بگیریم
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشکده پزشکی 1319
تاسیس بنیاد استاد بهادری
جشن فارغ التحصیلی
قرائت سوگندنامه دانشجویان
گردهمایی
هم اندیشی تعهد حرفه ای
تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه
افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
 • شهدای سلامت
 • سرکار خانم دکتر مهدخت پورمنصور به پاس سالها خدمت
 • گفتگو با دكتر خسرو صادق نيت رئيس مجتمع بيمارستاني
 • روش تهیه و دوخت ماسک در منزل
 • گفتگو با دکتر مینو محرز در خصوص کرونا ویروس
 • نحوه صحیح شستن دستها
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
گردهمایی دانش آموختگان ورودی68پزشکی24بهمن98
مدرسه های ساخت شده توسط پزشکان ورودی65 دانشگاه علوم پزشکی تهران11آذر98
گردهمایی دانش آموختگان ورودی65پزشکی بیمارستان امام خمینی مرکز تصویر برداری8آذر9898
گردهمایی دانش آموختگان فارغ التحصیلان53و54پزشکی علوم پزشکی تهران11مهر 98
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده بهداشت ورودی های 60 تا62در موزه علوم پزشکی تهران5مهر98
گردهمایی دانش آموختگان فارغ التحصیلی 48پزشکی در موزه علوم پزشکی تهران4مهر 98
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 51پزشکی 7شهریور98
گردهمایی دانش آموختگاه ورودی64پزشکی6ادیبهشت98
گردهمایی دانش آموختگان ورودی68پزشکی14دیماه97
اولین گردهمایی پزشکی دراستان مازندان درشهر آمل
گردهمایی دانش آموختگان ورودی53و54 دانشکده پزشکی 19مهر97
گردهمایی ورودی38 پزشکی 21اردیبهشت97
گردهمایی ورودی38پزشکی20 اردیبهشت97
گردهمای ورودی67پزشکی 13اردبیشت97
گردهمایی ورودی 64پزشکی 4اسفند 96
گردهمایی ورودی 47پزشکی 3آذر96
دومین گردهمایی دانش آموختگان مقیم مازندران (2)
دومین گردهمایی دانش آموختگان مقیم مازندران (1)
گردهمایی ورودی75پزشکی21مهر96
گردهمایی ورودی51پزشکی 20مهر 96
گردهمایی ورودی 53و54 پزشکی 9شهریور 96
دومین گردهمایی ورودی69پزشکی 22 تیر ماه96
گردهمایی ورودی67پزشکی22 اردیبهشت96
گردهمایی ورودی75پزشکی13اسفند95
گردهمایی ورودی61پزشکی25آذر95
گردهمایی ورودی51پزشکی27آبان95
گردهمایی ورودی53و54پزشکی20آبان95
گردهمایی ورودی64پزشکی14آبان95
گردهمایی ورودی47پزشکی7آبان95
گردهمایی ورودی65پزشکی8مهر95
گردهمایی ورودی63پزشکی8 مهر95
گردهمایی ورودی73پزشکی25شهریور95
گردهمایی ورودی61پزشکی6خرداد95
گردهمایی ورودی38پزشکی24اردیبهشت
گردهمایی ورودی38پزشکی23اردیبهشت
گردهمایی ورودی67پزشکی17اردیبهشت
گردهمایی ورودی62پزشکی19فروردین95
گردهمایی ورودی64پزشکی15بهمن94
گردهمایی پزشکی64ورودی15بهمن
گردهمایی گروه نفرولوژی بیمارستان امام خمینی(1394/10/04)
گردهمایی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
گرهمایی دانش آموختگان ورودی 61 دانشکده بهداشت
تور دانشکده گردی دانش آموختگان ورودی 1366(14 آبان 1394)
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده پزشکی ورودی 1366 (14 آبان 1394)شماره 3
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده پزشکی ورودی 1366 (14 آبان 1394)شماره 2
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده پزشکی ورودی 1366 (14 آبان 1394)شماره 1
گردهمایی دانش آموختگان ورودی63 دانشکده پزشکی مهر23
اولین گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران دراستان مازندران
گردهمایی دانش آموختگان ورودی65 دانشکده پزشکی16مهر
گردهمایی دانش آموختگان ورودی73دانشکده پزشکی10مهر 94
اولین گردهمایی دانش آموختگان ورودی 53 و 54 دانشکده پزشکی
اولين گردهمايي مشترك دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران
گردهمایی دوره اول کارشناسی دانشکده پرستاری5شهریور94
گردهمایی دانش آموختگان ورودی61 دانشکده بهداشت3شهریور 1394
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 1364دانشکده پزشکی مرداد 1394
گردهمایی داروسازی ورودی 63 تاریخ 15 مرداد 94
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 67 دانشکده پزشکی اردیبهشت 94
اولین گردهمایی دانش آموختگان 1361 بهداشت عمومی و حرفه ای (2 بهمن 1393) شماره 3
اولین گردهمایی دانش آموختگان 1361 بهداشت عمومی و حرفه ای (2 بهمن 1393) شماره 2
اولین گردهمایی دانش آموختگان 1361 بهداشت عمومی و حرفه ای (2 بهمن 1393)
گردهمايي دانش آموختگان ورودي سال 68 دانشكده پزشكي شماره 2
گردهمايي دانش آموختگان ورودي سال 68 دانشكده پزشكي شماره 1
برگزاری دومین گردهمایی دانش آموختگان ورودی 61 دانشکده داروسازی شماره 3
برگزاری دومین گردهمایی دانش آموختگان ورودی 61 دانشکده داروسازی شماره 2
برگزاری دومین گردهمایی دانش آموختگان ورودی 61 دانشکده داروسازی شماره 1
دیدار صمیم جمعی از دانش آموختگان ورودی سال 81 دانشکده پزشکی
گردهمایی دانش آموختگان پزشکی ورودی 1363 -10 مهرماه 1393(شماره3)
گردهمایی دانش آموختگان پزشکی ورودی 1363 -10 مهرماه 1393(شماره2)
گردهمایی دانش آموختگان پزشکی ورودی 1363 -10 مهرماه 1393(شماره1)
ديدار صميمي دانش‌آموختگان ورودي سال 73 دانشكده پزشكي در موزه ملي تاريخ علوم پزشكي شماره 2
ديدار صميمي دانش‌آموختگان ورودي سال 73 دانشكده پزشكي در موزه ملي تاريخ علوم پزشكي شماره 1
مراسم دهمين سالگرد تاسيس رشته طب اورژانس شماره 3
مراسم دهمين سالگرد تاسيس رشته طب اورژانس شماره 2
مراسم دهمين سالگرد تاسيس رشته طب اورژانس شماره 1
گردهمایی دانش آموختگان دندانپزشکی ورودی 61-62 -13 شهریور شماره سه
گردهمایی دانش آموختگان دندانپزشکی ورودی 61-62 -13 شهریور شماره دو
گردهمایی دانش آموختگان دندانپزشکی ورودی 61-62 -13 شهریور شماره یک
گردهمایی اولین دوره پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی 13 شهریور -شماره دو
گردهمایی اولین دوره پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی 13 شهریور -شماره یک
گردهمایی دانش آموختگان پزشکی ورودی 41 شماره 3- 5تیرماه 1393
گردهمایی دانش آموختگان پزشکی ورودی 41 شماره 2- 5تیرماه 1393
گردهمایی دانش آموختگان پزشکی ورودی 41 در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی شماره 1
گردهمایی دانش آموختگان پزشکی ورودی 1364 خرداد1393 شماره 2
گردهمایی دانش آموختگان پزشکی ورودی 1364 خرداد1393
گردهمایی دانش آموختگان داروسازی ورودی 50 1 خرداد1393 شماره دو
گردهمایی دانش آموختگان داروسازی ورودی 50 1 خرداد1393 شماره یک
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 1367 18 اردیبهشت 93
گردهمایی دانش آموختگان داروسازی ورودی 61 شماره 1
گردهمایی دانش آموختگان داروسازی ورودی 61 شماره 2
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 41 دانشکده پزشکی 1392 شماره 2
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 41 دانشکده پزشکی 1392
بیست و یکمین گردهمایی ورودی 64 -20 اردیبهشت
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 67 دانشکده پزشکی 1392
گردهمایی دانش آموختگان گروه مامایی 26 بهمن 91
گردهمایی دانش آموختگان فارابی 8 آبان 1391
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 65 دانشکده پزشکی 13مهر1391
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 56 دانشکده پزشکی 21 اردیبهشت 1391 شماره 2
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 67 دانشکده پزشکی 1391
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 56 دانشکده پزشکی 21 اردیبهشت 1391
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی 15مهر1390
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی مهر1390
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 64 دانشکده پزشکی 1390
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 67 دانشکده پزشکی 1390
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 67 دانشکده پزشکی اردیبهشت 1389
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 64 دانشکده پزشکی 1389
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی 9مهر1388
سومين همايش دانش آموختگان دانشكده داروسازي 23 مرداد 1388
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی10مهر1388
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 41 دانشکده پزشکی 24اردیبهشت 1388
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 67 دانشکده پزشکی 1388
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 64 دانشکده پزشکی 1388
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 64 دانشکده پزشکی 1387
اولین گردهمایی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی در موزه آبان 1385
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 1361 و 1362 دانشکده پزشکی شهریور 1385
اولین تور دانشکده گردی دانش آموختگان ورودی 1338 آبان 1385
نظرات بینندگان
انتشار یافته : 1
نصرن نوربخش  | ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۹ خرداد
1
0
پاسخ
باسلام.اینجانب عضو هئیت علمی دانشکده دندانپزشکی دا نشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم.از سال 1385اخبار دانش آموختگان را با اشتیاق دنبال کرده ام.از اوایل تاسیس دفتر با توجه به اینکه ورودی سال 1361 ا دانشگاه تهران هستم با خوشحالی فراوان گردهمائی دانش آموختگان را به اطلاع همدوره ای هایم رساندم و به صورت کاملا خودجوش چند تن از همدوره ای ها حاضر به همکاری در جمع اوری همکاران در ایران و خارج از کشور شدیم ولی متاسفانه هیچ اقدامی از طرف مسئولین دانشکده نشد.صرفا کتابی چاپ شده که بصورت آ لبوم میباشد ضمن تشکر از زحمات بدین وسیله از جانب خود و عده ای از همکلاسیهای قدیم خواستار رسیدگی هستم.موفق و موید باشید.دکتر نصرت نوربخش-گروه دندانپزشکی کودکان-دانشکده دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
captcha
نظر شما :
captcha
 • کانون پزشکان ورودی 1336
 • کانون پزشکان ورودی 1341
 • کانون پزشکان ورودی 1338
 • کانون پزشکان ورودی 1361
 • کانون پزشکان ورودی 63
 • کانون پزشکان ورودی 1365
 • کانون پزشکان ورودی 1364
 • کانون پزشکان ورودی 1367
 • كانون پزشكان ورودی 1370
 • کانون متخصصین پوست
 • کانون دانش آموختگان	داروسازی ورودی 1361
 • کانون دانش آموختگان داروسازی ورودی 1350
 • کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت