توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا کرونا را جدی بگیریم مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی 1319 تاسیس بنیاد استاد بهادری جشن فارغ التحصیلی قرائت سوگندنامه دانشجویان گردهمایی هم اندیشی تعهد حرفه ای تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا دفتر ارتباط با دانش آموختگان
توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا
کرونا را جدی بگیریم
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشکده پزشکی 1319
تاسیس بنیاد استاد بهادری
جشن فارغ التحصیلی
قرائت سوگندنامه دانشجویان
گردهمایی
هم اندیشی تعهد حرفه ای
تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه
افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
 • شهدای سلامت
 • سرکار خانم دکتر مهدخت پورمنصور به پاس سالها خدمت
 • گفتگو با دكتر خسرو صادق نيت رئيس مجتمع بيمارستاني
 • روش تهیه و دوخت ماسک در منزل
 • گفتگو با دکتر مینو محرز در خصوص کرونا ویروس
 • نحوه صحیح شستن دستها
جلسه با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان دانشکده ها 20 خرداد 1393
سومین جشن یکپارچه 18 خرداد1393 شماره پنج
سومین جشن یکپارچه 18 خرداد1393 شماره پنج( عکس از همکاران دفتر ارتباط با دانش آموختگان)
سومین جشن یکپارچه 18 خرداد1393 شماره چهار
سومین جشن یکپارچه 18 خرداد1393 شماره سه
سومین جشن یکپارچه 18 خرداد1393 شماره دو
سومین جشن یکپارچه 18 خرداد1393 شماره یک
جلسه با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان دانشکده ها 13 خرداد 1393
جلسه با دانشجویان متقاضی شرکت در مسابقه آشپزی13خرداد
جلسه و مصاحبه با دکتر رحیم نیا
جلسه هم اندیشی با دانشجویان 30 اردیبهشت 1393
هشتمین جلسه هم اندیشی سومین جشن یکپارچه 30 اردیبهشت
مصاحبه دکتر صفدری رییس دانشکده پیراپزشکی
مصاحبه دکتر شریف زاده رییس دانشکده داروسازی
مصاحبه دکتر امامی رییس دانشکده پزشکی
مصاحبه دکتر بیات رییس دانشکده دندانپزشکی
مصاحبه دکتر اکبری رییس دانشکده توانبخشی
مصاحبه با دکتر اکبری ساری رییس دانشکده بهداشت
هفتمین جلسه هم اندیشی سومین جشن یکپارچه 22 اردیبهشت
مصاحبه دکتر کاویانی رییس دانشکده مجازی
مصاحبه با دکتر مصطفی رضاییان رییس دوره شبانه
جلسه و بازدید از محل برگزاری سومین جشن یکپارچه 16 اردیبهشت
جلسه هماهنگی غرفه ها نمایشگاه 13 اردیبهشت 1393
مصاحبه با دکتر سیاسی رییس دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی 10 اردیبهشت 93
ششمین جلسه با نمایندگان دفاتر دانش آموختگان دانشکده ها ودانشجویان
جلسه با نمایندگان دانش آموختگان دکترای تخصصی در مورد سومین جشن یکپارچه 9 اردیبهشت
بازدید از زمین چمن دانشگاه تهران 2 اردیبهشت
پنجمن جلسه هم اندیشی با دانشجویان و مسئولین دفاتر دانش آموختگان 2 اردیبهشت
چهارمین جلسه با دانشجویان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان 26 فروردین 1393
سومین جلسه هم اندیشی با دانشجویان 19 فروردین 1393
دومین جلسه هم اندیشی با دانشجویان سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان
اولین جلسه هم اندیشی با دانشجویان 6 اسفند 92
نظر شما :
captcha
 • کانون پزشکان ورودی 1336
 • کانون پزشکان ورودی 1341
 • کانون پزشکان ورودی 1338
 • کانون پزشکان ورودی 1361
 • کانون پزشکان ورودی 63
 • کانون پزشکان ورودی 1365
 • کانون پزشکان ورودی 1364
 • کانون پزشکان ورودی 1367
 • كانون پزشكان ورودی 1370
 • کانون متخصصین پوست
 • کانون دانش آموختگان	داروسازی ورودی 1361
 • کانون دانش آموختگان داروسازی ورودی 1350
 • کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت