کانون پزشکان ورودی 1338
دانش آموختگان 38 دانش آموختگان 38 دانش آموختگان 38 دانش آموختگان 38 دانش آموختگان 38 دانش آموختگان 38
دانش آموختگان 38
دانش آموختگان 38
دانش آموختگان 38
دانش آموختگان 38
دانش آموختگان 38
دانش آموختگان 38
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
اولین تور دانشکده گردی دانش آموختگان ورودی 1338 آبان 1385
اولین گردهمایی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی در موزه آبان 1385
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی 10مهر1388
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی 11مهر1388
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی 15مهر1390
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی 14مهر1390
نظر شما :
captcha