کانون پزشکان ورودی 1341
۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۱ خرداد
در جلسه دیدار دانش آموختگان مقیم خارج از کشور با رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان بر تقویت ارتباطات بین المللی دانش آموختگان با دانشگاه تاکید شد
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۷ آبان
صبح 5 شنبه 16 آبان ماه سالجاری دانشکده پزشکی میزبان تعدادی از دانش آموختگان ورودی سال 1341 خود بودکه پنچاه و یکمین سال ورود به دانشکده پزشکی را جشن می گرفتند.
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۷ آبان
رييس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه، دفتر دانش آموختگان را سازمان مفيدي براي برقراري ارتباط با بيش از 80 هزار دانش آموخته دانشگاه دانست.
۱۳۸۸ شنبه ۲۶ ارديبهشت
دبير دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه، ايجاد ارتباط علمي قوي و گسترده تر بين دانشگاه و دانش آموختگان را ضروري دانست.
۱۳۸۸ شنبه ۲۶ ارديبهشت
به همت دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه، فارغ التحصيلان سال 48 دانشكده پزشكي، چهلمين سالگرد فارغ التحصيلي خود را در موزه تاريخ علوم پزشكي كشور جشن گرفتند.
۱۳۸۸ شنبه ۲۶ ارديبهشت