کانون پزشکان ورودی 1358
تصویر جدید دانشکده پزشکی تصویر قدیمی دانشکده پزشکی
تصویر جدید دانشکده پزشکی
تصویر قدیمی دانشکده پزشکی
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن
تکمیل اطلاعات صفحات شخصی دانش آموختگان

برای تکمیل اطلاعات مربوط به صفحه شخصی خود: موارد زیر را تکمیل نمائید:

 

نام و نام خانوادگی : *
 
تلفن تماس : *
 
آخرین مدرک تحصیلی : *
 
محل اخذ مدرک : *
 
شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران : *
آدرس ایمیل : *
 
تصویر :
توضیحات :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *