کانون پزشکان ورودی 1364
نوزدهمین گردهمایی دانش آموختگان ورودی 64 هفدهمین گردهمایی دانش آموختگان 64 گردهمایی دانش آموختگان ورودی سال 64
نوزدهمین گردهمایی دانش آموختگان ورودی 64
هفدهمین گردهمایی دانش آموختگان 64
گردهمایی دانش آموختگان ورودی سال 64
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۷ دي
  • اخبار
  • پیشکسوتان
دانش آموختگان دانشکده پزشکی 30 امین سال ورود خود به دانشگاه را در بهمن 94 جشن می گیرند.
۱۳۹۴ دوشنبه ۷ دي
دانش آموخته ورودی سال 64 پزشکی دانشگاه بی ریا بودن دوستی های دوره جوانی را عامل تداوم وتمایل به شرکت در این گونه گردهمایی ها دانست.
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۶ شهريور
دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان شامگاه جمعه 30 مردادماه میزبان بیست و چهارمین گردهمایی دانش‌آموختگان ورودی 64 پزشکی بود.
۱۳۹۴ يکشنبه ۱ شهريور
  • سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • چک ایمیل دانش آموختگان
  • سایت دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی
  • سایت دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه