چهارمین سمینار علمی تعهد حرفه ای در خدمات سلامت توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا کرونا را جدی بگیریم مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی 1319 تاسیس بنیاد استاد بهادری جشن فارغ التحصیلی قرائت سوگندنامه دانشجویان گردهمایی هم اندیشی تعهد حرفه ای تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا دفتر ارتباط با دانش آموختگان
چهارمین سمینار علمی تعهد حرفه ای در خدمات سلامت
توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا
کرونا را جدی بگیریم
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشکده پزشکی 1319
تاسیس بنیاد استاد بهادری
جشن فارغ التحصیلی
قرائت سوگندنامه دانشجویان
گردهمایی
هم اندیشی تعهد حرفه ای
تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه
افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
 • شهدای سلامت
 • سرکار خانم دکتر مهدخت پورمنصور به پاس سالها خدمت
 • گفتگو با دكتر خسرو صادق نيت رئيس مجتمع بيمارستاني
 • روش تهیه و دوخت ماسک در منزل
 • گفتگو با دکتر مینو محرز در خصوص کرونا ویروس
 • نحوه صحیح شستن دستها
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند
رئيس مركز تحقيقات علوم دارويي، گسترش فعاليتهاي پژوهشي، دارابودن آزمايشگاه هاي پيشرفته و تخصصي و حضور فعال اعضاي هيات علمي را از جمله موارد ارزشمند و اثربخش اين مركز خواند.
۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۵ دي
دكتر رسولي در نوزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي عنوان محقق جوان گروه علوم باليني جراحي را از آن خود كرد.
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۴ دي
دكتر فرامرزي با ارائه مقاله خالص سازي و تعيين ويژگي هاي بيوشيميايي آنزيم لكاز از سويه آسكوميست پاراكونيوتريوم واريابل، رتبه دوم گروه علوم دارويي را در بخش محقق برگزيده به خود اختصاص داد.
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۴ دي
دانشگاه علوم پزشكي تهران براي يازدهمين سال متوالي برگزيده جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي شد و 17 جايزه از 44 جايزه جشنواره را به خود اختصاص داد.
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۳ دي
دكتر ضيائي مدير مسئول مجله Asian Journal of Sports Medicine از مجلات دانشگاه علوم پزشكي تهران، موفقيت هاي اين مجله در سطح بين المللي را از مهمترين دلايل برگزيده شدن آن دانست.
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۳ دي
دكتر احمدي خلردي، با ارائه مقاله بررسي اثر توام فتوديناميك تراپي و ايندوسيانين گرين به عنوان تحريك كننده در حضور پرتوهاي يونساز بر روي سلول هاي سرطان پستان، حائز رتبه برتر در بخش محقق دانشجو شد.
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۳ دي
دكتر رضا نگارنده؛ برگزيده رتبه سوم از كميته تخصصي علوم توانبخشي و پيراپزشكي نوزدهمين جشنواره علوم پزشكي رازي شد.
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۳ دي
دكتر نگارنده با ارائه مقاله تجربيات زنده مراقبان خانوادگي افراد مبتلا به آلزايمر، رتبه سوم محقق برگزيده در علوم توانبخشي و پيراپزشكي را از آن خود كرد.
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۳ دي
رييس پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، انتشار مقالات بسيار و ميزان بالاي استنادات به اين مقالات را از عوامل مهم انتخاب اين مركز براي چندمين سال متوالي در جشنواره رازي دانست.
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۳ دي
رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران در نوزدهمين جشنواره رازي، با اشاره به جايگاه خوب دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و در سطح منطقه، بر لزوم تلاش براي بهتر شدن اين جايگاه تاكيد كرد.
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۳ دي
 • کانون پزشکان ورودی 1336
 • کانون پزشکان ورودی 1341
 • کانون پزشکان ورودی 1338
 • کانون پزشکان ورودی 1361
 • کانون پزشکان ورودی 63
 • کانون پزشکان ورودی 1365
 • کانون پزشکان ورودی 1364
 • کانون پزشکان ورودی 1367
 • كانون پزشكان ورودی 1370
 • کانون متخصصین پوست
 • کانون دانش آموختگان	داروسازی ورودی 1361
 • کانون دانش آموختگان داروسازی ورودی 1350
 • کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت