چهارمین سمینار علمی تعهد حرفه ای در خدمات سلامت توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا کرونا را جدی بگیریم مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی 1319 تاسیس بنیاد استاد بهادری جشن فارغ التحصیلی قرائت سوگندنامه دانشجویان گردهمایی هم اندیشی تعهد حرفه ای تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا دفتر ارتباط با دانش آموختگان
چهارمین سمینار علمی تعهد حرفه ای در خدمات سلامت
توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا
کرونا را جدی بگیریم
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشکده پزشکی 1319
تاسیس بنیاد استاد بهادری
جشن فارغ التحصیلی
قرائت سوگندنامه دانشجویان
گردهمایی
هم اندیشی تعهد حرفه ای
تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه
افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
 • شهدای سلامت
 • سرکار خانم دکتر مهدخت پورمنصور به پاس سالها خدمت
 • گفتگو با دكتر خسرو صادق نيت رئيس مجتمع بيمارستاني
 • روش تهیه و دوخت ماسک در منزل
 • گفتگو با دکتر مینو محرز در خصوص کرونا ویروس
 • نحوه صحیح شستن دستها
از سوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ آيين نامه جشنواره دانشجويي ابن سينا ابلاغ شد
۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۴ خرداد
دكتر مصداقي نيا، استاد دانشكده بهداشت در سومين جشنواره علامه طباطبايي در حوزه پزشكي برگزيده شد.
۱۳۹۳ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت
دكتر ساسان مقيمي عضو هيئت علمي و معاون آموزشي بيمارستان فارابي در پانزدهيمن جشنواره ابن سينا عنوان پژوهشگر جوان باليني را به خود اختصاص داد.
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۰ بهمن
دكتر الهه ملكان راد، بورد تخصصي قلب كودكان و فلوشيپ اينترونشنال كارديولوژي كودكان، در پانزدهمين جشنواره ابن سينا جايزه آموزش علوم پزشكي را از آن خود كرد.
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۶ بهمن
دكتررضا رستمي در پانزدهمين جشنواره ابن سينا، توانست طرح پژوهشي برگزيده معرفي شده از دانشگاه را به خود اختصاص دهد.
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۶ بهمن
دكتر ساسان فلاحي، در پانزدهمين جشنواره ابن سينا، موفق به كسب جايزه پايان نامه پژوهشي برگزيده در مقطع فوق تخصص شد.
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۶ بهمن
دكتر سارا مرتاض هجري، درپانزدهمين جشنواره ابن سينا، جايزه پايان نامه پژوهشي برگزيده در مقطع كارشناسي ارشد را به خود اختصاص داد.
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۶ بهمن
در پانزدهمين جشنواره ابن سينا، مدرس دانشكده پرستاري و مامايي، جايزه آموزشي حكيم جرجاني را به خود اختصاص داد.
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۶ بهمن
دكتر فريده زيني متخصص ايمونولوژي بيماريهاي قارچي و استاد دانشكده بهداشت دانشگاه، موفق به دريافت جايزه پيشكسوتان دانشگاه شد.
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۶ بهمن
در پانزدهمين جشنواره ابن سينا، استاديار دانشكده دندانپزشكي، خواستار حمايت بيشتر دانشگاه از محققين فعال در حوزه آموزش و پژوهش شد.
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۶ بهمن
 • کانون پزشکان ورودی 1336
 • کانون پزشکان ورودی 1341
 • کانون پزشکان ورودی 1338
 • کانون پزشکان ورودی 1361
 • کانون پزشکان ورودی 63
 • کانون پزشکان ورودی 1365
 • کانون پزشکان ورودی 1364
 • کانون پزشکان ورودی 1367
 • كانون پزشكان ورودی 1370
 • کانون متخصصین پوست
 • کانون دانش آموختگان	داروسازی ورودی 1361
 • کانون دانش آموختگان داروسازی ورودی 1350
 • کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت