روز ولایت مبارک توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا کرونا را جدی بگیریم مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی 1319 تاسیس بنیاد استاد بهادری جشن فارغ التحصیلی قرائت سوگندنامه دانشجویان گردهمایی هم اندیشی تعهد حرفه ای تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا دفتر ارتباط با دانش آموختگان
روز ولایت مبارک
توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا
کرونا را جدی بگیریم
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشکده پزشکی 1319
تاسیس بنیاد استاد بهادری
جشن فارغ التحصیلی
قرائت سوگندنامه دانشجویان
گردهمایی
هم اندیشی تعهد حرفه ای
تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه
افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
 • روش تهیه و دوخت ماسک در منزل
 • گفتگو با دكتر خسرو صادق نيت رئيس مجتمع بيمارستاني
 • گفتگو با دکتر مینو محرز در خصوص کرونا ویروس
 • نحوه صحیح شستن دستها
با اضافه شدن دكتر عباس شفيعي و دكتر اميد سبزواري از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران به فهرست يك‌درصد دانشمندان برتر جهان تعداد آنان به هشت نفر رسيد.

 اضافه شدن دكتر عباس شفيعي و دكتر اميد سبزواري از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران به فهرست يك‌درصد دانشمندان برتر جهان تعداد آنان به هشت نفر رسيد.

در آخرين رتبه‌بندي يك درصدِ برترين دانشمندان جهان منتشر شده در اول ماه مي سال 2012 ميلادي توسط ESI (Essential Science Indicators)، نام دكتر عباس شفيعي و دكتر اميد سبزواري نيز در زمره منتخبين يك درصد دانشمندان برتر قرار گرفت. به اين ترتيب فهرست شش نفره قبلي دانشمندان برتر دانشگاه شامل آقايان دكتر محمد عبدالهي، دكتر باقر لاريجاني، دكتر رضا ملك‌زاده، دكتر محمدرضا زرين‌دست، دكتر احمدرضا دهپور و خانم دكتر فرنوش فريدبُد به هشت نفر افزايش يافت. 
براساس گزارش ماه مي سال 2012 ميلادي نظام رتبه‌بندي ESI (Essential Science Indicators) دكتر عباس شفيعي با 1957 استناد و دكتر اميد سبزواري با 463 استناد، كسب شده از مقالات منتشر شده در 10 سال گذشته در رشته موضوعي مربوطه، در زمره منتخبين يك درصد دانشمندان برتر دنيا قرار گرفتند.


مبناي اين رتبه‌‌بندي گردآوري، تجزيه و تحليل اطلاعات يك درصد دانشمندان داراي بيشترين ارجاعات درشاخه‌هاي موضوعي مشخص در پايگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده‌ساله ژانويه 2002 تا پايان فوريه 2012 بوده است كه هر دوماه يكبار اطلاعات آن روزآمد مي‌شود. 

 • کانون پزشکان ورودی 1336
 • کانون پزشکان ورودی 1341
 • کانون پزشکان ورودی 1338
 • کانون پزشکان ورودی 1361
 • کانون پزشکان ورودی 63
 • کانون پزشکان ورودی 1365
 • کانون پزشکان ورودی 1364
 • کانون پزشکان ورودی 1367
 • كانون پزشكان ورودی 1370
 • کانون متخصصین پوست
 • کانون دانش آموختگان	داروسازی ورودی 1361
 • کانون دانش آموختگان داروسازی ورودی 1350
 • کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت