moharram defa tahsili دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی 1319 قرائت سوگندنامه دانشجویان دفتر ارتباط با دانش آموختگان
moharram
defa
tahsili
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشکده پزشکی 1319
قرائت سوگندنامه دانشجویان
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
 • هشتمین کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پز

پزشکان ورودی 38 دانشکده پزشکی در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت 95 مصادف با پنجاهمین سالگرد فارغ التحصیلی شان گردهم آمده و این سالگرد را جشن می گیرند.

از تمامی دانش آموختگان ورودی 38 دانشکده پزشکی که علاقه مند به شرکت در این مراسم می باشند خواهشمند است به این دفتر یا به نماینده خود(جناب آقای دکتر دولتی) اعلام نمایند.

 • کانون پزشکان ورودی 1336
 • کانون پزشکان ورودی 1341
 • کانون پزشکان ورودی 1338
 • کانون پزشکان ورودی 1361
 • کانون پزشکان ورودی 63
 • کانون پزشکان ورودی 1365
 • کانون پزشکان ورودی 1364
 • کانون پزشکان ورودی 1367
 • كانون پزشكان ورودی 1370
 • کانون متخصصین پوست
 • کانون دانش آموختگان	داروسازی ورودی 1361
 • کانون دانش آموختگان داروسازی ورودی 1350
 • کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت