توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا کرونا را جدی بگیریم مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن مدافعان سلامت وطن دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی 1319 تاسیس بنیاد استاد بهادری جشن فارغ التحصیلی قرائت سوگندنامه دانشجویان گردهمایی هم اندیشی تعهد حرفه ای تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا دفتر ارتباط با دانش آموختگان
توصیه های بهداشتی در مبارزه با کرونا
کرونا را جدی بگیریم
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
مدافعان سلامت وطن
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشکده پزشکی 1319
تاسیس بنیاد استاد بهادری
جشن فارغ التحصیلی
قرائت سوگندنامه دانشجویان
گردهمایی
هم اندیشی تعهد حرفه ای
تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه
افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
 • شهدای سلامت
 • سرکار خانم دکتر مهدخت پورمنصور به پاس سالها خدمت
 • گفتگو با دكتر خسرو صادق نيت رئيس مجتمع بيمارستاني
 • روش تهیه و دوخت ماسک در منزل
 • گفتگو با دکتر مینو محرز در خصوص کرونا ویروس
 • نحوه صحیح شستن دستها
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين

اهداف

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران برآن است تا با گردهم آوردن اين گروه درجهت تحقق اهدافي چند گام بردارند. 

با گردهم‌آمدن دانش‌آموختگان اين دانشگاه بزرگ كشور كه با سابقه‌ترين و بزرگترين مركز آموزش و تربيت متخصصين رشته‌هاي مختلف پزشكي در كشور است مي‌توان از استعدادها ، توان، تجربه، تخصص، نفوذ و اعتبار آنان براي اهداف مختلفي استفاده كرد. اعتلا و ارتقاء جايگاه دانشگاه در صدر اين اهداف قرار دارد.
دانشگاه علوم پزشكي تهران مي ‌ تواند و بايد از نفوذ و اعتبار دانش ‌ آموختگان خود كه بعضي از آنها در معتبرترين مراكز علمي و تخصصي دنيا مشغول به كار و فعاليت ‌ اند بهرة بيشتري ببرد.  
ايجاد ارتباط علمي قويتر و گسترده‌تر با دنيا و تعامل با مراكز معتبر علمي جهان از طريق افراد مؤثري كه دانش‌آموخته دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده و هم اكنون در آن مراكز داراي موقعيت ممتاز و مؤثري هستند زمينه مشابهي براي بهره‌مندي دانشگاه از اين تعامل است. دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران مي‌تواند چنين مهمي را تحقق دهد.
ازجمله اهداف ديگر تشكيل اين دفتر مي‌توان به ايجاد ارتباط علمي بين اعضاء و ايجاد زمينه ارتقا علمي و تكميل دانش و تجربة تخصصي اعضاء اشاره نمود. ايجاد كتابخانه، site علمي، برگزاري همايش‌هاي آموزشي، صنفي، فرهنگي و . . . از ديگر فعاليت‌هايي است كه اين دفتر مي‌تواند به آنها مبادرت نموده و از طريق آنها به ايجاد زمينه‌هاي رشد و بهره‏مندي اعضاء كمك نمايد.
 
همچنين اراية تسهيلات رفاهي و اجتماعي از ديگر اهداف اين دفتر است. ايجاد باشگاه ويژه دانش‌آموختگان با بهره‌مندي از مراكز تفريحي، ورزشي، خدماتي، هتل ها و... از اين قبيل فعاليت‏هاست.
باتوجه به جميع جهات فوق‌الذكر دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به تأسيس دفتر دانش‌آموختگان اين دانشگاه اقدام نموده است. 
 
روند شکل گیری دفتر ارتباط با دانش آموختگان
 
بيش از هفتاد سال است كه دانشگاه علوم پزشكي تهران به تربيت نيروي متخصص در رشته هاي مختلف پزشكي مشغول است. دانش آموختگان اين دانشگاهِ بزرگ، در اقصي نقاط دنيا در مراكز علمي و درماني بزرگ و كوچك جهان مشغول كار و فعاليت هستند. بسياري از آنها در طول زندگي شغلي و تخصصي خود منشأ اثرات قابل توجهي بوده و هستند.
دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران برآن است تا با گردهم آوردن اين گروه درجهت تحقق اهدافي چند گام بردارند.
با گرد هم آمدن دانش آموختگان اين دانشگاه بزرگ كشور كه با سابقه ترين وبزرگترين مركز آموزش و تربيت متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي در كشور است مي توان از استعدادها ، توان، تجربه، تخصص، نفوذ و اعتبار آنان براي اهداف مختلفي استفاده كرد.
اعتلا و ارتقاء جايگاه دانشگاه درصدر اين اهداف قرار دارد. دانشگاه علوم پزشكي تهران مي تواند و بايد از نفوذ و اعتبار دانش آموختگان خود كه بعضي از آنها در معتبرترين مراكز علمي و تخصصي دنيا مشغول به كار و فعاليت اند بهرة بيشتري ببرد.
ايجاد ارتباط علمي قويتر و گسترده تر با دنيا و تعامل با مراكز معتبر علمي جهان از طريق افراد مؤثري كه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده و هم اكنون در آن مراكز داراي موقعيت ممتاز و مؤثري هستند زمينه مشابهي براي بهره مندي دانشگاه از اين تعامل است. دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران مي تواند چنين مهمي را تحقق دهد.
ازجمله اهداف ديگر تشكيل اين دفتر مي توان به ايجاد ارتباط علمي بين اعضاء و ايجاد زمينه ارتقا علمي و تكميل دانش و تجربة تخصصي اعضاء اشاره نمود. ايجاد كتابخانه، site علمي، برگزاري همايش هاي آموزشي، صنفي، فرهنگي و . . . از ديگر فعاليت هايي است كه اين دفتر مي تواند به آنها مبادرت نموده و از طريق آنها به ايجاد زمينه هاي رشد و بهره‏مندي اعضاء كمك نمايد. 
همچنين اراية تسهيلات رفاهي و اجتماعي از ديگر اهداف اين دفتر است. ايجاد باشگاه ويژه دانش آموختگان با بهره مندي از مراكز تفريحي ، ورزشي، خدماتي، هتل ها و . . . از اين قبيل فعاليت‏هاست.
باتوجه به جميع جهات فوق الذكر دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به تأسيس دفتر دانش آموختگان اين دانشگاه اقدام نموده است .
 
تصويب تأسيـس دفتـر دانـش آمـوخـتگان 
 
در جلسه هم انديشي هيئت رئيسة دانشگاه با صاحبنظران مسايل دانشگاه كه در روز 9/11/84  در محل موزة ملي تاريخ علوم پزشكي برگزار شد مسايل مختلف دانشگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات متعددي اتخاذ شد. يكي از اين تصميمات تأسيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان بود.   پس از تصويب در شوراي دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 85، طبق بند 35 بيست و سومين نشست هيئت امناء دانشگاه  مورخ85/6/25 با تشكيل آن موافقت بعمل آمد.
 
بدنبال تصويب تشكيل اين دفتر از سوي رئيس محترم دانشگاه طي احكامي جداگانه رئيس و دبير اين دفتر تعيين و  از اين پس اين دفتر با هدف برقراري ارتباط دوجانبه با فارغ التحصيلان دانشگاه برنامه هايي را به اجرا در آورده است. برپايي گردهمايي فارغ التحصيلان ورودي سالهاي مختلف دانشگاه با حضور رئيس دفتر و ديگر مسئولين دانشگاه، همكاري در اجرا و برگزاري مراسم فارغ التحصيلي دانشحويان دانشكده هاي تحت پوشش، برگزاري جلسات آموزشي با امتياز بازآموزي، برگزاري تورهاي تفريحي جهت دانش آموختگان بهمراه خانواده هاي آنان و ... ايجاد امكان ثبت نام از دانش آموختگان به منظور تهيه بانك اطلاعاتي مشتمل بر اطلاعات اين افراد، طراحي سايت دفتر ارتباط با دانش آموختگان و ايجاد امكان ارتباط الكترونيك، تبديل ايميل دانشجويان با ايميل فارغ التحصيلي دانشجويان در هنگام فارغ التحصيلي و ... ازجمله مهمترين اقدامات اين دفتر است كه انجام مي شود.
هم اكنون اين دفتر در ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشكي تهران واقع خيابان قدس ابتداي خيابان طالقاني، ساختمان معاونت غذا و دارو با امكانات تقريبا مناسبي كه دارد آماده پاسخگويي به دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران است.
سایت اینترنتی به آدرس: http://alumni.tums.ac.ir و پست الكترونيكي این دفتر به آدرس TUMSAO@TUMS.AC.IR   آمادة پذيرش نظرات اعضاء محترم است.
تلفن: 66418088-66415728 و نمابر:66495949
 

 • کانون پزشکان ورودی 1336
 • کانون پزشکان ورودی 1341
 • کانون پزشکان ورودی 1338
 • کانون پزشکان ورودی 1361
 • کانون پزشکان ورودی 63
 • کانون پزشکان ورودی 1365
 • کانون پزشکان ورودی 1364
 • کانون پزشکان ورودی 1367
 • كانون پزشكان ورودی 1370
 • کانون متخصصین پوست
 • کانون دانش آموختگان	داروسازی ورودی 1361
 • کانون دانش آموختگان داروسازی ورودی 1350
 • کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت