داروسازان ورودی 1350
دانشکده داروسازی در سال 1319 دانش آموختگان ورودی سال 1350 دانشکده داروسازی
دانشکده داروسازی در سال 1319
دانش آموختگان ورودی سال 1350 دانشکده داروسازی
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
  • اخبار
  • مقالات
اولین گردهمایی دانش آموختگان ورودی 1350 دانشکده داروسازی صبح روز پنجشنبه اول خردادماه 93 در محل ساختمان قدیم دانشکده داروسازی برگزار شد.
۱۳۹۳ چهارشنبه ۴ تير
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده داروسازی دانشگاه به همراه تور دانشکده گردی در روز پنجشنبه مورخ 1393/3/1 برگزار می شود.
۱۳۹۳ دوشنبه ۲۵ فروردين