داروسازان ورودی 1350
دانشکده داروسازی در سال 1319 دانش آموختگان ورودی سال 1350 دانشکده داروسازی
دانشکده داروسازی در سال 1319
دانش آموختگان ورودی سال 1350 دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
  • اخبار
  • مقالات
اولین گردهمایی دانش آموختگان ورودی 1350 دانشکده داروسازی صبح روز پنجشنبه اول خردادماه 93 در محل ساختمان قدیم دانشکده داروسازی برگزار شد.
۱۳۹۳ چهارشنبه ۴ تير
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده داروسازی دانشگاه به همراه تور دانشکده گردی در روز پنجشنبه مورخ 1393/3/1 برگزار می شود.
۱۳۹۳ دوشنبه ۲۵ فروردين