دانشكده توان بخشي
دانشکده توانبخشی پنجمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشکده توانبخشی دانشکده توانبخشی
دانشکده توانبخشی
پنجمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
دانشکده توانبخشی
دانشکده توانبخشی
  • پنجمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر

مهدی صادقی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی فیزوتراپی از رساله خود با عنوان" بررسی تاثیرات سختی تکلیف وضعیتی بر تنظیمات پیش بینانه وضعیتی و فعالیت آمادگی مغزی همراه با انجام فلکشن سریع بازو در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی" روز 5 خرداد 95 در سالن شورای دانشکده دفاع کرد.

این جلسه با حضور اساتید راهنمای رساله دکتر سعید طالبیان و دکتر غلامرضا علیایی، دکتر عطارباشی مقدم به عنوان استاد مشاور و اعضای هیئت داوران آقایان دکتر محمدرضا هادیان، دکتر حسین باقری، دکتر اصغر رضاسلطانی( استاد تمام گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی)، دکتر امیر مسعود عرب( دانشیارگروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي)و جمعی از دانشجویان این رشته برگزار شد.

صادقی در رساله به بررسی فعالیت پیش بینانه مغزی و مکانیزم های تنظیم کننده کنترل پاسچر توسط ثبت ERP های مغزی با الکتروانسفالوگرافی و ثبت فعالیت عضلات پاسچرال با الکترومیوگرافی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن پرداخت. نتایج مطالعات وی نشان داد که در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن، فعالیت پیش بینانه مغزی دچار تغییر می شود و این تغییر موجبات اختلال در کنترل پاسچر این بیماران را فراهم می سازد.

 

نام :
نام خانوادگی :
سال ورود : (مثال : 1379)
شماره دانشجویی :
دوره تحصیلی :
دانشگاه :
دانشکده :
مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی :