کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای
کانون دانش آموختگان ورودی های بهداشت 61 مامازند دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند
کانون دانش آموختگان ورودی های بهداشت 61 مامازند
دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند
دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند
دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند
دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند
  • گردهمایی ورودی های بهداشت 61 مامازند
دفتر ارتباط با دانش آموختگان روز سه شنبه سوم شهریور ماه 94 میزبان جمعی از دانش آموختگان دانشکده بهداشت بود که درکنکور  سال 61 پذیرفته و دوره تحصیل خود را در رشته های بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای آغاز کرده بودند.
بنابر این گزارش دکتر بهادری رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در این  جلسه ضمن ابزار خرسندی از مشاهده چنین نشست هایی در فضای دانشگاه گفت: باعث افتخار من است که در مجموعه ای فعالیت دارم که هدفش خدمت به دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران است. دانشگاهی که سرآمد سایر دانشگاه هاست و دانش آموختگان آن نیز در عرصه خدمات سلامت بهترین هستند. 
وی افزود خداوند بزرگ را همیشه برای 3 موضوع شاکرم. اولی این که به من خانواده ای عطا کرده  که همیشه همراهم بوده اند. دوم در دانشگاهی تحصیل کرده ام که همه موفقیت هایم را از آن دارم و سوم شاگردانی که همیشه به من وفادار بوده اند.
دکتر بهادری تشکیل چنین نشست هایی را با ارزش خواند و از دانش آموختگان حاضر خواست سعی کنند از این نشست ها نهایت بهره و استفاده را ببرند و دانشگاه محل تحصیل خود را نیز فراموش نکنند.
 در ادامه جلسه دکتر رضایی راد نماینده این گروه درخصوص امکانات و ویژگی های سایت دفتر ارتباط با دانش آموختگان توضیحاتی برای دوستان خود ارایه کرد و از آنان خواست از طریق این سایت ارتباط خود را با یکدیگر و همچنین با دانشگاه تداوم دهند. زاهدی نیز توضیحاتی درخصوص نحوه ورود به صفحه شخصی دانش آموختگان و تکمیل اطلاعات مرتبط ارایه کرد و به سوالات آنان پاسخ گفت.
گفتنی است دانش آموختگان حاضر در ابتدای این نشست صمیمی به یادآوری خاطراتی از دوران تحصیل خود که در مازند ورامین طی کرده بودند پرداختند و این روز به یادماندپی با گرفتن تصاویری برای همیشه ماندگار شد.