کانون متخصصین پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
گردهمایی94 گردهمایی94
گردهمایی94
گردهمایی94
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
  • اخبار
  • اخبار دانش آموختگان
در مراسم اولین گردهمایی دانش‌آموختگان رشته پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت بر نقش این دانشکده در ارتقای سلامت کشور تأکید شد.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۴ آذر
ویدئوکنفرانس کمیته مشورتی علمی کووید 19، به‌صورت سراسری در کشور برگزار شد و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران با شرکت در این ویدئوکنفرانس، پس از شنیدن انتظارات وزیر بهداشت، در جریان تازه‌ترین اقدامات کشور قرار گرفتند.
۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد
دکتر محمد حسین پور غریب معاون دانشجویی دانشگاه در این دیدار گزارشی از فعالیتهای انجام شده در خوابگاه ها، کمک های خیرین و همچنین نیازهای ضروری دانشجویان گزارشی ارائه داد.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ مرداد
دکتر محمد ابوترابی متخصص بیهوشی که در پیرانشهر از سوی همراهان بیماران فوت شده کرونایی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، با استاد بهادری رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دیدار کرد.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ مرداد