دانشکده طب سنتی
تشریح رویکرد آموزش آکادمیک طب ایرانی در دیدار معاو تجلیل از مقام و خدمات استاد دکتر حسن تاج بخش چهره پنج شنبه بیستم اردیبهشت جشن دانش آموختگان دانشکده دانشکده طب سنتی
تشریح رویکرد آموزش آکادمیک طب ایرانی در دیدار معاو
تجلیل از مقام و خدمات استاد دکتر حسن تاج بخش چهره
پنج شنبه بیستم اردیبهشت جشن دانش آموختگان دانشکده
دانشکده طب سنتی
  • چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
بازدید مسئولین برگزاری جشن یکپارچه از محل برگزاری مراسم
اولین جلسه هم اندیشی با دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص برگزاری سومین جشن یکپارچه
جلسه بهمن ماه دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دومین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران عصر روز دوشنبه 25 شهریورماه در سالن دوازده هزارنفری ورزشگاه آزادی برگزار شد.
دومین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران عصر روز دوشنبه 25 شهریورماه در سالن دوازده هزارنفری ورزشگاه آزادی برگزار شد.
دومین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران عصر روز دوشنبه 25 شهریورماه در سالن دوازده هزارنفری ورزشگاه آزادی برگزار شد.
دومین چشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
نظر شما :
captcha
  • jsj