در حاشیه مراسم تشییع دکتر مسلم بهادری

دکتر مرندی: دکتر بهادری الگو و اسوه ای بی نظیر برای دانشجویان و حتی استادان بود

در حاشیه مراسم تشییع دکتر مسلم بهادری، دکتر مرندی، از ایشان به عنوان انسانی متعهد و متدین یادکرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر سیدعلیرضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، گفت: توفیق این را داشتیم که ظرف 12 سال گذشته در فرهنگستان علوم در خدمت دکتر بهادری باشیم. همچنین در دهه 40 وقتی که تظاهرات در دانشگاه تهران برگزار می شد، دانشجوی ایشان بودم و به یاد دارم که ایشان در تظاهرات مشارکت فعال داشتند. وقتی دانشجویان تصمیم گرفتند که بر علیه رژیم متحصن شوند ایشان بسیار برای تهیه نان برای دانشجویان تلاش کردند.

وی دکتر بهادری را فردی پرتلاش خواند و گفت: باوجود کسالت همواره در تلاش بودند و اگر روزی سرکار حاضر نمی شد، قطعا اوج بدحالی ایشان بود.

دکتر مرندی، وفای به عهد را از ویژگی های بارز ایشان دانست و تصریح کرد: ایشان دانشجوهای زیادی را هم به لحاظ علمی و هم  عملی تربیت کرد چرا که الگو و اسوه ای برای دانشجویان بود. ایشان استادی بی نظیر در پژوهش و همه زمینه ها بود و تا آخرین لحظه عمرشان، نه از آموزش، پژوهش و نه حتی در خدمت و مشارکت در امور اجتماعی و تربیت جوانان غافل نشد.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، از دکتر بهادری به عنوان انسانی متعهد و متدین یادکرد و گفت: لطف الهی نیز شامل حال ایشان شد که توانستند به این مدارج دست یابند چرا که چنین عمر پر برکتی تنها با لطف و فضل الهی امکان پذیر است لذا نه تنها دانشجویان بلکه اساتید نیز باید در این زمینه به ایشان تآسی کنیم که اگر چنین شود کشور در زمینه علوم پزشکی گلستان خواهد شد.

منبع خبر: سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلمات کلیدی