در نشست رابطان خیرین دانشگاه جزئیات برگزاری هفتمین همایش تجلیل از خیرین و حامیان دانشگاه بررسی شد

در نشست رابطان خیرین دانشگاه جزئیات برگزاری هفتمین همایش تجلیل از خیرین و حامیان دانشگاه بررسی شد

در نشست رابطان خیرین دانشگاه جزئیات برگزاری هفتمین همایش تجلیل از خیرین و حامیان دانشگاه بررسی شد

گالری عکس

در نشست رابطان خیرین دانشگاه جزئیات برگزاری هفتمین همایش تجلیل از خیرین و حامیان دانشگاه بررسی شد
این نشست یکشنبه 27 بهمن 98 در سالن شورای دفتر ارتباط با دانش آموختگان برگزار شد.
در ابتدا آرزو سلطانی فر نماینده معاونت درمان دانشگاه، در مورد فضای نمایشگاه و نحوه ی ارسال عکس های مورد نیز برای نمایشگاه صحبت کرد.
شعله سعادت مسئول اداره خیرین نیز در مورد اقدامات انجام شده در اداره خیرین توضیحاتی ارائه داد و از همکاران رابط خواست لیست خیرین واحدها را سریعتر به دست وی برسانند.
دکتر نجاریان نماینده معاونت غذا و دارو هم بر مشارکت دانشجویان در برگزاری این همایش تاکید کرد.
رحیم چهرازی از حراست دانشگاه نیز گفت: اسامی مدعوین، رسانه ها و تصویربرداران و همچنین محتوای نمایشگاه به حراست دانشگاه اعلام شود تا در روز برگزاری همایش مشکلی به میان نیاید.
دکتر مریم زاهدی سئول هماهنگی کمیته ها نیز در سخنانی از رابطین خواست تا اگر از خیرین واحد خود تصویر یا فیلم ندارند به دفتر دانش آموختگان اطلاع دهند تا هر چه زودتر تصویربرداران این دفتر در این خصوص اقدام کنند.
مژگان اسماعیلی مسئول کمیته سلامت  در مورد نحوه ی پذیرایی و همچنین لزوم مصرف ماده ضدعفونی کننده در همایش توضیحاتی ارائه داد.
در پایان نیز سوالاتی توسط رابطین مطرح شد که کارشناسان حاضر، پاسخگو بودند.

خبر: مقدم
عکس: داود فرامرزی

کلمات کلیدی