گردهمایی دانش آموختگان ورودی 67 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

گردهمایی دانش آموختگان ورودی 67 پزشکی روز جمعه 30 اردیبهشت1401 ساعت 10 تا 12 در موزه تاریخ علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

از دانش آموختگانی که علاقه مند به شرکت در گردهمایی هستند تقاضا می شود حضور خود را به نماینده گروه و یا دفتر ارتباط با دانش آموختگان اعلام نمایند.