لیست اخبار صفحه :1
دیدار دکتر سید منصور گتمیری سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان  با جامعه یاوری فرهنگی دکتر محمد اسلامی ومهندس همایون حاج خانی

دیدار دکتر سید منصور گتمیری سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان با جامعه یاوری فرهنگی دکتر محمد اسلامی ومهندس همایون حاج خانی

دیدار دکتر سید منصور گتمیری سر پرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران با جامعه یاوری فرهنگی دکتر محمد اسلامی و مهندس همایون حاج خانی برگزار شد.

نشست سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان با معاون دانشجویی  فرهنگی دانشگاه

نشست سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان با معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

در این جلسه، ضمن ارائه گزارش از روند تاسیس و فعالیت های دفتر ارتباط با دانش آموختگان و بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری، بر جذب خیرین و منابع جدید، اولویت بندی مشکلات و نیازهای دانشجویان و بهره مندی از تجربیات اساتید پیشکسوت دانشگاه در جذب خیرین سلامت تاکید شد

سومین جلسه کمیته علمی ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سومین جلسه کمیته علمی ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سومین جلسه کمیته علمی ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان بر گزار شد..

دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر مریم دامغانیان را به سمت مدیر گروه آموزشی مامایی و سلامت باروری دانشکده پرستاری و مامایی منصوب کرد.

دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر مریم دامغانیان را به سمت مدیر گروه آموزشی مامایی و سلامت باروری دانشکده پرستاری و مامایی منصوب کرد.

توفیق سرکار عالی و کلیه اعضای محترم هیئت علمی و همکاران گروه را از خداوند متعال خواستارم.دکتر حسین قناعتیرئیس دانشگاهدکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی طی نامه ای از زحمات دکتر سیده طاهره میر مولایی قدردانی کرد، متن تامه تقدیر به شرح زیر است:سرکار خانم دکتر سیده طاهره میر مولاییعضو محترم هیئت علمی گروه مامایی و سلامت باروریبا سلام و احتراممسئولیت پذیری و همکاری مدیران و اعضای هیئت علمی در اداره امور اجرایی دانشکده یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و پویایی دانشکده است که در این راستا خدمات ارزشمند سرکار عالی در دو دوره مدیریت متعالی گروه مامایی و سلامت باروری که نتایج پرباری داشته است و فرصت جانشین پروری و ایجاد بالندگی لازم با نگاه همکاری های بین بخشی و آموزش بالین محور گروه را تقویت نموده، بدون تردید شایسته تقدیر فراوان است.